Bài viết mới

[C#] Hướng dẫn chuyển đổi chuỗi sang nhị phân và ngược lại

[C#] Hướng dẫn chuyển đổi chuỗi sang nhị phân và ngược lại
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 740 08:17:02, 05/04/2018CSHARP   In bài viết

Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chuyển đổi dữ liệu từ chuỗi sang chuỗi nhị phân và ngược lại.

[C#] How to convert String to Binary and Binary to String

Dưới đây là demo của ứng dụng:

chuyển đổi chuỗi nhị phân

1. Hàm convert StringToBinary C#

public static string StringToBinary(string data)
    {
      StringBuilder sb = new StringBuilder();

      foreach (char c in data.ToCharArray())
      {
        sb.Append(Convert.ToString(c, 2).PadLeft(8, '0'));
      }
      return sb.ToString();
    }

2. Hàm convert BinaryToString C#

 public static string BinaryToString(string data)
    {
      List byteList = new List();

      for (int i = 0; i < data.Length; i += 8)
      {
        byteList.Add(Convert.ToByte(data.Substring(i, 8), 2));
      }
      return Encoding.ASCII.GetString(byteList.ToArray());
    }

3. Viết sự kiện cho nút String => Binary

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      txt_binary.Text = StringToBinary(txt_input.Text);
    }

4. Viết sự kiện cho nút Binary => String

 private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      txt_string.Text = BinaryToString(txt_binary.Text);
    }

 

HAVE FUN :)

[C#] Hướng dẫn chuyển đổi chuỗi sang nhị phân và ngược lại
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 740 08:17:02, 05/04/2018CSHARP   In bài viết

THẢO LUẬN BÀI VIẾT

PHẦN MỀM LẤY TIN BẤT ĐỘNG SẢN

phần mềm lấy tin tự động bất động sản

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.