Bài viết mới

[C#] Hướng dẫn tạo control động đơn giản trong Csharp

[C#] Hướng dẫn tạo control động đơn giản trong Csharp
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 878 09:00:40, 07/11/2017CSHARP   In bài viết

Bài viết hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo control động trong C# Winform. Mình sẽ hướng dẫn bạn cách tạo một Text Box đơn giản.

Khi click vào button thì sẽ tạo thêm 1 textbox.

Giao diện demo:

Tạo control động C#

Source code C#:

using System;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApplication1
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    int cLeft = 1;

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      AddNewTextBox();
    }

    public System.Windows.Forms.TextBox AddNewTextBox()
    {
      System.Windows.Forms.TextBox txt = new System.Windows.Forms.TextBox();
      this.Controls.Add(txt);
      txt.Top = cLeft * 25;
      txt.Left = 100;
      txt.Text = "TextBox " + this.cLeft.ToString();
      cLeft = cLeft + 1;
      return txt;
    }
  }
}

 

[C#] Hướng dẫn tạo control động đơn giản trong Csharp
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 878 09:00:40, 07/11/2017CSHARP   In bài viết

THẢO LUẬN BÀI VIẾT

PHẦN MỀM LẤY TIN BẤT ĐỘNG SẢN

phần mềm lấy tin tự động bất động sản

QUẢNG CÁO

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp

QUẢNG CÁO

.