Bài viết mới

Chụp hình lại từng control trên Form một cách đơn giản

Chụp hình lại từng control trên Form một cách đơn giản
Đăng bởi: Mr. Cùi Bắp - Lượt xem: 1986 15:28:06, 20/10/2015CSHARP   In bài viết

Bài viết hôm nay mình giới thiệu các bạn cách làm thế nào để chụp hình tức thời của từng control đang có trên form của mình. Bài này chủ yếu mang tính giải trí thôi nhưng thông qua đó bạn biết thêm một vài lệnh về Graphics nếu bạn sáng tạo có thể tạo được thêm nhiều tiện ích khác từ nó. Bài này mình làm đơn giản chủ yếu giới thiệu cho bạn cách nó hoạt động còn muốn phát triển thêm thì tùy vào sự sáng tạo của các bạn đó:

Bạn thiết kế form như hình sau nhé:

Đoạn này là hàm để chụp lại một control bất kỳ. Đối tượng truyền vào là control cần chụp lại hình và kết quả trả về sẽ hiển thị lên PictureBox bên dưới

void ControlToBitmap(Control ctrol)
    {
      Size ctrlSize = ctrol.Size;
      Rectangle rect = new Rectangle(new Point(0, 0), ctrlSize);
      Bitmap bitmap = new Bitmap(ctrlSize.Width, ctrlSize.Height);
      ctrol.DrawToBitmap(bitmap, rect);
      Bitmap result = new Bitmap(ctrlSize.Width, ctrlSize.Height);
      Graphics g = Graphics.FromImage(result);
      rect.Size = ctrlSize;
      g.DrawImage(bitmap, rect);
      picResult.Image = result;
    }

Còn đây là code cho nút "Chụp"

private void btnCapture_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      switch (cboChoose.SelectedIndex)
      {
        case 0:
          ControlToBitmap(button2);
          break;
        case 1:
          ControlToBitmap(comboBox2);
          break;
        case 2:
          ControlToBitmap(pictureBox1);
          break;
        case 3:
          ControlToBitmap(textBox1);
          break;
        default:
          break;
      }
    }

Ở ví dụ trên của mình các bạn có thể gõ text vào trong TextBox, Chọn hình khác và chọn Item khác trên Combobox rồi "Chụp" lại để thấy sự thay đổi

Chúc các bạn vui với bài tập trên!

Download (nếu các bạn làm biếng code lại ^^)

Chụp hình lại từng control trên Form một cách đơn giản
Đăng bởi: Mr. Cùi Bắp - Lượt xem: 1986 15:28:06, 20/10/2015CSHARP   In bài viết

THẢO LUẬN BÀI VIẾT

BÀN XẾP GỌN THÔNG MINH 4 IN 1

bàn xếp gọn thông minh 4 in 1

PHẦN MỀM LẤY TIN BẤT ĐỘNG SẢN

phần mềm lấy tin tự động bất động sản

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp

PHẦN MỀM LẤY TIN BẤT ĐỘNG SẢN

phần mềm lấy tin tự động bất động sản
.