Bài viết mới

Đổi từ số sang số LA MÃ

Đổi từ số sang số LA MÃ
Đăng bởi: Mr. Cùi Bắp - Lượt xem: 5864 22:04:38, 14/10/2015CSHARP   In bài viết

Hôm nay mình xin chia sẽ với các bạn một đoạn code nhỏ về đổi từ số sang số LA MÃ, code này thường thì sử dụng để đánh dấu cho những báo cáo cần hiển thị theo nhóm.

private void btnConvert_Click(object sender, EventArgs e)
		{
			try
			{
				string strRet = string.Empty;
				decimal _Number = txtNumber.Value;
				Boolean _Flag = true;
				string[] ArrLama = { "M", "CM", "D", "CD", "C", "XC", "L", "XL", "X", "IX", "V", "IV", "I" };
				int[] ArrNumber = { 1000, 900, 500, 400, 100, 90, 50, 40, 10, 9, 5, 4, 1 };
				int i = 0;
				while (_Flag)
				{
					while (_Number>= ArrNumber[i])
					{
						_Number -= ArrNumber[i];
						strRet += ArrLama[i];
						if (_Number < 1)
							_Flag = false;
					}
					i++;
				}
				txtLAMA.Text = strRet;
			}
			catch (Exception ex)
			{
				txtLAMA.Text = string.Empty;
			}
		}

Chúc code vui vẻ!

Download

 

Đổi từ số sang số LA MÃ
Đăng bởi: Mr. Cùi Bắp - Lượt xem: 5864 22:04:38, 14/10/2015CSHARP   In bài viết

THẢO LUẬN BÀI VIẾT

BÀN XẾP GỌN THÔNG MINH 4 IN 1

bàn xếp gọn thông minh 4 in 1

PHẦN MỀM LẤY TIN BẤT ĐỘNG SẢN

phần mềm lấy tin tự động bất động sản

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp

PHẦN MỀM LẤY TIN BẤT ĐỘNG SẢN

phần mềm lấy tin tự động bất động sản
.