Bài viết mới

Mã hóa MD5 với C#

Mã hóa MD5 với C#
Đăng bởi: Hoàng Tử Nhỏ - Lượt xem: 2836 18:28:41, 21/10/2015CSHARP   In bài viết

Theo một số bạn yêu cầu trên fanpage mình sẽ hướng dẫn lấy mã MD5 từ chuỗi nhập vào viết bằng C#. Bạn thiết kế form như sau.

Get mã MD5 bằng C#

- Trước tiên bạn viết hàm Get MD5

private String GetMD5(string txt)
{
      String str="";
      Byte[] buffer = System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(txt);
      System .Security .Cryptography.MD5CryptoServiceProvider md5=new System.Security.Cryptography.MD5CryptoServiceProvider() ;
      buffer = md5.ComputeHash(buffer);
      foreach (Byte b in buffer)
      {
        str += b.ToString("X2");
      }
      return str;
}

- Tại sự kiện nút Get MD5 bạn code như sau:

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
      if (textBox1.Text == "") return;
      lblKetQua.Text = GetMD5 (textBox1 .Text );
}

Thế là xong nhấn F5 để xem nào! Chúc bạn thành công.

Mã hóa MD5 với C#
Đăng bởi: Hoàng Tử Nhỏ - Lượt xem: 2836 18:28:41, 21/10/2015CSHARP   In bài viết

THẢO LUẬN BÀI VIẾT

BÀN XẾP GỌN THÔNG MINH 4 IN 1

bàn xếp gọn thông minh 4 in 1

PHẦN MỀM LẤY TIN BẤT ĐỘNG SẢN

phần mềm lấy tin tự động bất động sản

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp

PHẦN MỀM LẤY TIN BẤT ĐỘNG SẢN

phần mềm lấy tin tự động bất động sản
.