Bài viết mới

Viết chương trình Game 2048

Viết chương trình Game 2048
Đăng bởi: Mr. Cùi Bắp - Lượt xem: 2003 00:00:49, 05/11/2015CSHARP   In bài viết

Hôm nay mình xin chia sẽ với các bạn 1 game rất hot trên smartphone trong thời gian qua đó là game 2048 . Game này mình chơi bằng cách sử dụng 4 phím điều hướng để di chuyển các ô số và gom những ô giống số lại với nhau để được số điểm cao nhất có thể. Giao diện và cách chơi sẽ như video dưới đây: 

Do bài này code cũng tương đối dài nên mình chỉ up 4 hàm quan trọng để xử lý 4 phím điều hướng để chơi game mà thôi. Các bạn có thể download về rồi nghiên cứu thử nhé

    bool doUp()
    {
      bool isDo = false;
      for (int x = 0; x < 4; x++)
      {
        for (int y = 0; y < 3; y++)
        {
          for (int y1 = y + 1; y1 < 4; y1++)
          {
            if (cards[x, y1] > 0)
            {
              if (cards[x, y] == 0)
              {
                cards[x, y] = cards[x, y1];
                cards[x, y1] = 0;
                y--;
                isDo = true;
              }
              else if (cards[x, y] == cards[x, y1])
              {
                cards[x, y] *= 2;
                cards[x, y1] = 0;
                isDo = true;
              }
              break;
            }
          }
        }
      }
      if(isDo)
        creatRandomCard();
      return isDo;
    }
    
    bool doDown()
    {
      bool isDo = false;
      for (int x = 0; x < 4; x++)
      {
        for (int y = 3; y >= 1; y--)
        {
          for (int y1 = y - 1; y1 >= 0; y1--)
          {
            if (cards[x, y1] > 0)
            {
              if (cards[x, y] == 0)
              {
                cards[x, y] = cards[x, y1];
                cards[x, y1] = 0;
                y++;
                isDo = true;
              }
              else if (cards[x, y] == cards[x, y1])
              {
                cards[x, y] *= 2;
                cards[x, y1] = 0;
                isDo = true;
              }
              break;
            }
          }
        }
      }
      if (isDo)
        creatRandomCard();
      return isDo;
    }

    bool doRight()
    {
      bool isDo = false;
      for (int y = 0; y < 4; y++)
      {
        for (int x = 3; x >= 1; x--)
        {
          for (int x1 = x - 1; x1 >= 0; x1--)
          {
            if (cards[x1, y] > 0)
            {
              if (cards[x, y] == 0)
              {
                cards[x, y] = cards[x1, y];
                cards[x1, y] = 0;
                x++;
                isDo = true;
              }
              else if (cards[x, y] == cards[x1, y])
              {
                cards[x, y] *= 2;
                cards[x1, y] = 0;
                isDo = true;
              }
              break;
            }
          }
        }
      }
      if (isDo)
        creatRandomCard();
      return isDo;
    }

    bool doLeft()
    {
      bool isDo = false;
      for (int y = 0; y < 4; y++)
      {
        for (int x = 0; x < 3; x++)
        {
          for (int x1 = x + 1; x1 < 4; x1++)
          {
            if (cards[x1, y] > 0)
            {
              if (cards[x, y] == 0)
              {
                cards[x, y] = cards[x1, y];
                cards[x1, y] = 0;
                x--;
                isDo = true;
              }
              else if (cards[x, y] == cards[x1, y])
              {
                cards[x, y] *= 2;
                cards[x1, y] = 0;
                isDo = true;
              }
              break;
            }
          }
        }
      }
      if (isDo)
        creatRandomCard();
      return isDo;
    }

Chúc các bạn vui khi chơi chính game do mình code!

Download

Viết chương trình Game 2048
Đăng bởi: Mr. Cùi Bắp - Lượt xem: 2003 00:00:49, 05/11/2015CSHARP   In bài viết

THẢO LUẬN BÀI VIẾT

BÀN XẾP GỌN THÔNG MINH 4 IN 1

bàn xếp gọn thông minh 4 in 1

PHẦN MỀM LẤY TIN BẤT ĐỘNG SẢN

phần mềm lấy tin tự động bất động sản

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp

PHẦN MỀM LẤY TIN BẤT ĐỘNG SẢN

phần mềm lấy tin tự động bất động sản
.