Bài viết mới

[VB.NET] Hướng dẫn tạo hiệu ứng chữ chạy và thay đổi màu nền trên Label

[VB.NET] Hướng dẫn tạo hiệu ứng chữ chạy và thay đổi màu nền trên Label
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 804 20:15:42, 24/05/2017VB.NET   In bài viết

Bài viết này, mình xin hướng dẫn cho các bạn mới làm quen với lập trình bằng ngôn ngữ VB.NET, bằng cách tạo hiệu ứng cho text chạy qua lại và thay đổi màu nền LABEL giống quảng cáo, làm nỗi bật tiêu đề mình cần nói đến.

Rất đơn giản, chúng ta chỉ cần sử dụng 1 timer để thay đổi text theo vị trí và màu chữ.

Dưới đây, là giao diện demo ứng dụng:

Chữ chạy trong vb.net

Source code VB.NET

Imports vb = Microsoft.VisualBasic.Strings
Public Class Form1
  Private Sub Timer1_Tick(sender As Object, e As EventArgs) Handles Timer1.Tick
    Dim X, Y As String
    X = vb.Left(LblWelcome.Text, 1)
    Y = vb.Right(LblWelcome.Text, Len(LblWelcome.Text) - 1)
    LblWelcome.Text = Y + X
    Dim rand As New Random()
    Dim A As Integer = rand.[Next](0, 255)
    Dim R As Integer = rand.[Next](0, 255)
    Dim G As Integer = rand.[Next](0, 255)
    Dim B As Integer = rand.[Next](0, 255)
    LblWelcome.ForeColor = Color.FromArgb(A, R, G, B)

  End Sub
End Class

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG!

[VB.NET] Hướng dẫn tạo hiệu ứng chữ chạy và thay đổi màu nền trên Label
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 804 20:15:42, 24/05/2017VB.NET   In bài viết

THẢO LUẬN BÀI VIẾT

BÀN XẾP GỌN THÔNG MINH 4 IN 1

bàn xếp gọn thông minh 4 in 1

PHẦN MỀM LẤY TIN BẤT ĐỘNG SẢN

phần mềm lấy tin tự động bất động sản

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp

PHẦN MỀM LẤY TIN BẤT ĐỘNG SẢN

phần mềm lấy tin tự động bất động sản