Bài viết mới

Đọc chữ thành tiếng bằng VB.NET

Đọc chữ thành tiếng bằng VB.NET
Đăng bởi: Hoàng Tử Nhỏ - Lượt xem: 1758 11:10:05, 15/10/2015VB.NET   In bài viết

Hôm nay mình giới thiệu các bạn hàm đọc chữ thành tiếng cũng khá hay mình sưu tầm được. Lưu ý cái này chỉ đọc được chữ viết bằng tiếng anh thui nhá, chứ tiếng Việt bó tay.

Dim SAPI
SAPI = CreateObject("SAPI.spvoice")
SAPI.Speak(TextBox1.Text)

Chúc bạn thành công!

Download Project

 

Đọc chữ thành tiếng bằng VB.NET
Đăng bởi: Hoàng Tử Nhỏ - Lượt xem: 1758 11:10:05, 15/10/2015VB.NET   In bài viết

THẢO LUẬN BÀI VIẾT

BÀN XẾP GỌN THÔNG MINH 4 IN 1

bàn xếp gọn thông minh 4 in 1

PHẦN MỀM LẤY TIN BẤT ĐỘNG SẢN

phần mềm lấy tin tự động bất động sản

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp

PHẦN MỀM LẤY TIN BẤT ĐỘNG SẢN

phần mềm lấy tin tự động bất động sản