Bài viết mới

Hướng dẫn tích hợp Ckeditor và winform VB.NET

Hướng dẫn tích hợp Ckeditor và winform VB.NET
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 2418 17:45:53, 11/02/2017VB.NET   In bài viết

CKEditor (còn gọi là FCKeditor) là một trình soạn thảo mã nguồn mở theo kiểu WYSIWYG (tay làm - mắt thấy) của CKSource. Chương trình này có thể tích hợp vào các web site mà không cần cài đặt. Phiên bản đầu tiên được phát hành năm 2003 và đến nay được rất nhiều người sử dụng.

Cũng giống các trình soạn thảo dành cho web khác, CKEditor sử dụng JavaScript là nền tảng, riêng việc tương tác với server thì CKEditor sử dụng các ngôn ngữ sau: Active-FoxPro, ASP, ASP.NET, ColdFusion, Java, JavaScript, Lasso, Perl, PHP and Python.

Hôm nay, mình xin tiếp tục hướng dẫn các bạn sử dụng tích hợp CKEditor vào trong Winform sử dụng VB.NET.

Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách truyền dữ liệu từ winform vào Web browser và get dữ liệu từ Web browser về để xứ lý.

Giao diện demo ứng dụng:

tích hợp ckeditor vào website

+ Để tích hợp ckeditor vào winform đầu tiên các bạn có thể download và tải source ckeditor về.

Tiếp đó, các bạn vào thư mục debug tạo thư mục Editor. Trong thư mục editor, các bạn giải nén thư mục ckeditor vào trong thư mục này.

- Trong thư mục Ckeditor, các bạn tạo 1 file ckeditor.html với nội dung như sau:

<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>CKEditor</title>
  <script src="http://code.jquery.com/jquery-1.11.0.min.js"></script>
  <script src="ckeditor.js"></script>
  <script src="adapters/jquery.js"></script>
  <script>
    //Khởi tạo Editor
    CKEDITOR.disableAutoInline = true;

    $(document).ready(function() {
      $('#editor1').ckeditor({
        enterMode: CKEDITOR.ENTER_BR,
        shiftEnterMode: CKEDITOR.ENTER_P

      });
      CKEDITOR.on('instanceReady', function(evt) {
        var editor = evt.editor;
        editor.execCommand('maximize');
      });

    });
    //Gán giá trị cho editor
    function setValue(stringvalue) {
      $('#editor1').val(stringvalue);
    }
    //Lấy giá trị từ editor
    function getValue() {
      return $('#editor1').val();
    }
  </script>
</head>

<body>


  <textarea width="100%" id="editor1" name="editor1">
    <div class="paragraph-row">
      <div class="column12" style="line-height: 30px;">
        <p>
          <span style="font-size:14px"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif">Hôm nay, mình xin giới thiệu đến các bạn phần mềm gởi email hàng loạt Email&nbsp;Marketing được viết bởi VB.NET và Devexpress component.</span></span>
        </p>
      </div>
    </div>
  </textarea>
</body>

</html>

 

 

Dưới đây là source code chương trình viết bằng VB.NET

Public Class Form1
  Private Sub Form1_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load
    WebBrowser1.Url = New Uri(Application.StartupPath.ToString() + "editorckeditorckeditor.html")
  End Sub

  Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click
    WebBrowser1.Document.InvokeScript("setValue", New String() {TextBox1.Text.ToString()})
  End Sub

  Private Sub Button2_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button2.Click
    Dim contentStr As String = WebBrowser1.Document.InvokeScript("getValue").ToString()
    MessageBox.Show(contentStr)
  End Sub
End Class

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG!

DOWNLOAD SOURCE CODE

Hướng dẫn tích hợp Ckeditor và winform VB.NET
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 2418 17:45:53, 11/02/2017VB.NET   In bài viết

THẢO LUẬN BÀI VIẾT

BÀN XẾP GỌN THÔNG MINH 4 IN 1

bàn xếp gọn thông minh 4 in 1

PHẦN MỀM LẤY TIN BẤT ĐỘNG SẢN

phần mềm lấy tin tự động bất động sản

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp

PHẦN MỀM LẤY TIN BẤT ĐỘNG SẢN

phần mềm lấy tin tự động bất động sản