CHUYÊN ĐỀ C#

[C#] Tạo số ngẫu nhiên (Random number lập trình C#)

[C#] Tạo số ngẫu nhiên (Random number lập trình C#)0

👤Thảo meo 🕔13:15:50, 18/04/2017

Bài viết này, mình hướng dẫn các bạn cách tạo một số ngẫu nhiên trong lập trình C#. Để tạo số Random number chúng ta cần xác...

Đọc tiếp
[C#] Hướng dẫn sử dụng NotifyIcon, thu nhỏ ứng dụng xuống khay hệ thống taskbar lập trình csharp

[C#] Hướng dẫn sử dụng NotifyIcon, thu nhỏ ứng dụng xuống khay hệ thống taskbar lập trình csharp0

👤Thảo meo 🕔13:03:30, 15/04/2017

Bài viết hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng NotifyIcon trong C#. Dùng để thu nhỏ ứng dụng xuống khay taskbar bên g...

Đọc tiếp
[C#] Bắt lỗi sự kiện control sử dụng Error Provider trong lập trình csharp

[C#] Bắt lỗi sự kiện control sử dụng Error Provider trong lập trình csharp0

👤Thảo meo 🕔09:17:32, 14/04/2017

Bài viết hôm nay, mình xin hướng dẫn các bạn các bắt lỗi người dùng nhập vào, hay validate event trong C#. Ví dụ: mình kiểm tra d...

Đọc tiếp
[C#] Hướng dẫn download và cài đặt Crystal Report vào Visual Studio lập trình Csharp

[C#] Hướng dẫn download và cài đặt Crystal Report vào Visual Studio lập trình Csharp0

👤Thảo meo 🕔18:05:20, 12/04/2017

Bài viết hôm nay, mình xin hướng dẫn các bạn download và cài đặt crystal report C#, cho công cụ lập trình Visual Studio. Crystal Report l...

Đọc tiếp
[C#] Viết ứng dụng đồng hồ Circular Progress trong lập trình Csharp

[C#] Viết ứng dụng đồng hồ Circular Progress trong lập trình Csharp0

👤Thảo meo 🕔10:11:53, 12/04/2017

Bài viết hôm nay, mình xin hướng dẫn các bạn sử dụng component Circular Progress bar để viết chương trình ứng dụng đồn...

Đọc tiếp
⏰ [C#] Chia sẽ source code ứng dụng Chronometer trong lập trình C#

⏰ [C#] Chia sẽ source code ứng dụng Chronometer trong lập trình C#0

👤Thảo meo 🕔10:38:30, 08/04/2017

Bài viết hôm nay, mình xin chia sẽ chia các bạn cách viết ứng dụng Chronometer trong C#.  Các bạn đã nghe nói đến C...

Đọc tiếp
[C#] Hướng dẫn sử dụng Windows Services để gởi email hàng ngày trong lập trình Csharp

[C#] Hướng dẫn sử dụng Windows Services để gởi email hàng ngày trong lập trình Csharp0

👤Thảo meo 🕔08:23:25, 08/04/2017

Bài viết hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng Windows Services trong C# và VB.NET để tạo lịch gởi email hằng ngày. Tro...

Đọc tiếp
[C#] Phần mềm tự động đăng tin lên Group Facebook - Lập trình C#

[C#] Phần mềm tự động đăng tin lên Group Facebook - Lập trình C#0

👤Thảo meo 🕔20:26:37, 04/04/2017

Hôm nay, mình xin hướng dẫn các bạn cách viết ứng dụng tự động đăng tin lên tường của mình và các group facebook, sử dụng facebo...

Đọc tiếp
[C#] LINQ trong CSharp - Phần cuối

[C#] LINQ trong CSharp - Phần cuối0

👤TONA 🕔21:20:20, 03/04/2017

Tiếp theo của Phần hai, tiếp tục sẽ là cá...

Đọc tiếp
[C#] LINQ trong CSharp - Phần hai

[C#] LINQ trong CSharp - Phần hai0

👤TONA 🕔20:35:14, 03/04/2017

Tiếp theo của phần một - LINQ la gi ? - ...

Đọc tiếp
6