NEWS

[SQL SERVER] TOP 50 CÂU LỆNH SQLSERVER QUAN TRỌNG NÊN BIẾT (PHẦN 2)

[SQL SERVER] TOP 50 CÂU LỆNH SQLSERVER QUAN TRỌNG NÊN BIẾT (PHẦN 2)
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 3667 13:08:29, 11/01/2019DATABASE   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẽ đến các bạn các câu lệnh truy vấn phổ biến và thường được sử dụng trong Sqlserver phần 2.

Câu 11: Reseed lại Indentity của tất cả các table

Ví dụ: Bạn đang setup coloumn id là số tự động tăng và nó đang chạy đến số 1000, và bạn muốn reset nó về bắt đầu lại từ số 1.

Bạn có thể sử dụng hàm ở bên dưới.

EXEC sp_MSForEachTable '
 
IF OBJECTPROPERTY(object_id(''?''), ''TableHasIdentity'') = 1 
DBCC CHECKIDENT (''?'', RESEED, 0)'

tsql_cau11

 

Câu 12: Liệt số số lượng tất cả các Record của những table trong Database

CREATE TABLE #Tab 
 
( 
 
Table_Name [varchar](max), 
 
Total_Records int 
 
); 
 
EXEC sp_MSForEachTable @command1=' Insert Into #Tab(Table_Name, Total_Records) SELECT ''?'', COUNT(*) FROM ?' 
 
SELECT * FROM #Tab t ORDER BY t.Total_Records DESC; 
 
DROP TABLE #Tab; 

tsql_cau12

 

Câu 13: Lấy tên Version Sqlserver hiện tại đang sử dụng

SELECT @@VERSION AS Version_Name 

tsql_cau13

 

Câu 14: Lấy tên ngôn ngữ Sqlserver đang sử dụng

SELECT @@LANGUAGE AS Current_Language; 

tsql_cau14

 

Câu 15: Vô hiệu hóa tất cả các Contraints của một bảng table

ALTER TABLE Table_Name NOCHECK CONSTRAINT ALL 

tsql_cau15

 

Câu 16: Vô hiệu hóa tất cả các Contraints của tất cả các table trong Database

EXEC sp_MSForEachTable 'ALTER TABLE ? NOCHECK CONSTRAINT ALL' 

tsql_cau16

 

Câu 17: Lấy Id ngôn ngữ mặc định sqlserver 

SELECT @@LANGID AS 'Language ID' 

tsql_cau17

 

Câu 18: Lấy bộ số thập phân tối đa cho phép đang được sử dụng trong sqlserver

VD: 1.5555 ( tối đa bao nhiêu số) mặc định là 38

SELECT @@MAX_PRECISION AS 'MAX_PRECISION' 

tsql_cau18

 

Câu 19: Lấy tên server name của sqlserver

SELECT @@SERVERNAME AS 'Server_Name' 

tsql_cau19

 

Câu 20: Lấy tên dịch vụ đăng ký mà sqlserver đang sử dụng

SELECT @@SERVICENAME AS 'Service_Name'

tsql_cau20

 

Các bạn tiếp tục đón đọc tiếp ở phần 3 nhé.

Thanks for Watching!

 

Tags: popular sqlserversqlserver cần biết

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[SQL SERVER] TOP 50 CÂU LỆNH SQLSERVER QUAN TRỌNG NÊN BIẾT (PHẦN 2)
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 3667 13:08:29, 11/01/2019DATABASE   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp