[SOFTWARE] Download phần mềm Sqlserver Standard 2016 (không cần nhập key)

[SOFTWARE] Download phần mềm Sqlserver Standard 2016 (không cần nhập key)
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 4990 09:13:09, 24/07/2019PHẦN MỀM

Bài viết hôm nay, mình xin chia sẽ các bạn phần mềm cơ sở dữ liệu sqlserver 2016 standard (bản cài không cần nhập key).

[SOFTWARE] DOWNLOAD PHẦN MỀM SQLSERVER 2016 STANDARD

SQLSERVER_2016

Các tính năng mới của SQL Server 2016:

  • Bảo mật Always Encrypted Data luôn có một mối quan tâm lớn. SQL Server 2016 mang đến tính năng Always Encrypted mà khi đươc kích hoạt, ngay lập tức sẽ bảo vệ dữ liệu của bạn trong cơ sở dữ liệu SQL Server bằng cách sử dụng mã hóa. Trong quá trình sử dụng tính năng này, việc truy cập vào các dữ liệu nhạy cảm bị mã hóa có thể được thực hiện chỉ bởi ứng dụng mà truy cập vào dữ liệu được lưu trữ ở cơ sở dữ liệu SQL Server 2016. Ứng dụng có key mã hóa có thể truy cập vào dữ liệu – key mã hóa này chưa bao giờ được thông qua ở SQL Server.

 

  • Tính năng Always On The Always On (được giới thiệu lần đầu tiên trong SQL Server 2012) đã được cải tiến để mang đến tính sẵn sàng cao và khôi phục dữ liệu sau thảm họa (disaster recovery of data). Hỗ trợ dành cho DTC (Distributed Transaction Coordinator) và tính năng round-robin dành cho cân bằng tải (load balancing) đã được giới thiệu trong SQL Server 2016.

 

  • Native JSON hỗ trợ JSON là một định dạng trao đổi dữ liệu đã chuẩn hóa một cách rộng khắp đang được sử dụng ngày nay. SQL Server 2016 mang đến hỗ trợ dành cho việc import và export JSON. Hỗ trợ dành cho parsing (phân tích, sắp đặt) và lưu trữ JSON gắn liền trong SQL Server 2016.

 

  • Tính năng Stretch Database When the Stretch Database (cũng còn được gọi là Stretch DB) cho phép một hoặc hơn các table (bảng dữ liệu) của local database, SQL Server 2016 có thể lưu trữ dữ liệu một cách tự động theo một phương thức an toàn từ cơ sở dữ liệu SQL Server local đến cơ sở dữ liệu được lưu trữ trong cloud. Vì thế phiên bản này của SQL Server tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển dữ liệu vào Microsoft Azure suôn sẻ mà không có tình trạng thời gian chết (downtime).

 

  • Các cải tiến của Hekaton. Tính năng In-Memory OLTP đã được giới thiệu trong SQL Server 2014 giúp bạn tạo ra các table trên bộ nhớ (in-memory) và sau đó thực hiện các hoạt động I/O dựa vào in memory để hiệu suất được nâng cao và độ trễ thấp hơn. Bạn hãy lưu ý rằng Hekaton là một cách gọi khác dành cho cơ chế In-Memory OLTP trong SQL Server. Việc thực hiện các hoạt động I/O dựa vào các table trên bộ nhớ dẫn đến việc đọc và viết nhanh hơn như ứng dụng của bạn có thể đọc và viết từ bộ nhớ nhanh hơn nhiều so với việc đọc và viết của ổ đĩa.

 

  • Hỗ trợ dành cho các phân tích trong cơ sở dữ liệu cùng với tích hợp R mà SQL Server 2016 mang đến hỗ trợ dành cho các phân tích nâng cao để tạo điều kiện thuận lợi cho việc hiểu rõ dữ liệu của bạn. Đây là phiên bản đầu tiên của sản phẩm cơ sở dữ liệu chủ lực của Microsoft có sự hỗ trợ tích hợp dành cho Revolution R để phân tích thống kê dữ liệu.

 

DOWNLOAD PHẦN MỀM

Tags: download sqlserver 2016

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[SOFTWARE] Download phần mềm Sqlserver Standard 2016 (không cần nhập key)
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 4990 09:13:09, 24/07/2019PHẦN MỀM