NEWS

[.Net6.0] ASP.Net MVC real-would SAMPLE project

[.Net6.0] ASP.Net MVC real-would SAMPLE project
Đăng bởi: TONA Cody - Lượt xem: 3256 11:51:47, 08/10/2022THIẾT KẾ WEB

Hello é rỳ oắn!
Nay LaptrinhVB sẽ share cho mọi source code giành cho các dự án làm về ASP.Net, phù hợp cho dự án làm theo team. Với mô hình 3 lớp, sử dụng EntityFramework để quản lý Database.

ASP.Net MVC EntityFramework // Dapper 3 layers + AdminLTE free version

Để có thể đọc hiểu dự án này, bạn cần nắm vững kiến thức về C#, và tốt hơn là bạn nên làm quen với ASP.Net MVC để có thể clone hoàn toàn dự án làm của riêng mình.

 • Dự án này bao gồm viện sử dụng EF để quản lý và trích xuất dữ liệu từ DB, đồng thời tích hợp một số hàm thông dụng để làm việc với Stored Procedures bằng Dapper (sẽ update để mọi người có thể sử dụng Dapper thay thế hoàn toàn EntityFramework nếu có nhiều người thực sự muốn).
 • Đã tích hợp sẵn template AdminLTE Dashboard(chưa sử dụng data).
 • Dự án này (hiện tại) thuần Back-end, chỉ sử dụng một chút Front-end show data bằng Razor.

Tổng quan dự án gồm 3 projects:

 1. Repositories: Chứa các lớp thư viện để làm việc với database
 2. Service: Chứa business logic
 3. Web: Chứa controller và các view, xử lý request từ client và xử lý data trước khi trả về cho client

Link Github: Cody_v3

Hướng dẫn tải và chạy ứng dụng:

 1. Clone dự án về, mở dự án bằng Visual Studio 2022, vì dự án này sử dụng .Net6
 2. Restore Nuget Paskes:
  #Open the Developer PowerShell
  Tool -> Command Line -> Developer PowerShell
  #Run the code bellow
  #Restore nuget
  dotnet restore
 3. Đổi connection string phù hợp với SQL Server của bạn
  #in the appsettings.json file
  #change the connection in property: "DefaultConnection"
 4. Chạy lệnh Update database để EF sẽ tạo DB cho bạn.
  #move to this folder
  cd Cody_v3.Repositories
  #add migrations (option)
  dotnet ef --startup-project ../Cody_v3.web/ migrations add New-migration-Name
  #update db
  dotnet ef --startup-project ../Cody_v3.web/ database update

Nhấn Run và debug nếu có.

Vậy là đã xong.

Phần tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cách tạo mới một entity, tương ứng với một table mới trong DB, mọi người chú ý theo dõi nhé.

Nếu thấy source code có ích, đừng ngần ngại để lại một like và comment cho LaptrinhVB team có động lực. Và nếu thấy source cần cải tiến, cũng đừng ngần ngại đóng góp ý kiến. Team sẽ xem xét và update để source code ngày một tốt hơn.

Source code này đã clone từ một ứng dụng đọc file excel, mình thấy khá hay nên đã bê y nguyên về mà không kịp chỉnh sửa, mong các bạn đừng blame về những dòng code không liên quan nhé. 

Many Thank 

Tags: asp.netmvc.net6

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[.Net6.0] ASP.Net MVC real-would SAMPLE project
Đăng bởi: TONA Cody - Lượt xem: 3256 11:51:47, 08/10/2022THIẾT KẾ WEB

Đăng ký kênh Youtube

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

.