CHUYÊN MỤC ANDROID

Lập trình android - Ứng dụng giao tiếp với SQL Server

Lập trình android - Ứng dụng giao tiếp với SQL Server0

👤TONA 🕔22:31:51, 04/01/2018

Android app không thể giao tiếp một cách trực tiếp với SQL Server, bởi đơn giản là do SQL Server thuộc về Microsoft còn Android là con cưng ...

Đọc tiếp
Lập trình android - Xử lý bất đồng bộ với AsyncTask trong Android

Lập trình android - Xử lý bất đồng bộ với AsyncTask trong Android0

👤TONA 🕔10:48:25, 04/01/2018

Xử lý bất đồng bộ, hay còn gọi là xử lý đa tiến trình với AsyncTask là phương tiện để xử lý c&...

Đọc tiếp
[ANDROID] Sử dụng Fused Location Provider Api để định vị GPS

[ANDROID] Sử dụng Fused Location Provider Api để định vị GPS0

👤Thảo meo 🕔10:13:40, 11/08/2017

Bài viết hôm nay, mình sẽ chia sẽ cho các bạn sử dụng thư viện Fused Location Api trong Android Đọc tiếp

[ANDROID] Hướng dẫn viết ứng dụng Scan multi QR code tại một thời điểm

[ANDROID] Hướng dẫn viết ứng dụng Scan multi QR code tại một thời điểm0

👤Thảo meo 🕔20:08:49, 12/07/2017

Hôm trước, mình đã có một bài viết hướng dẫn các bạn vi...

Đọc tiếp
Hướng dẫn viết ứng dụng đọc QR code sử dụng thư viện Zxing Google (scan or reader QR code)

Hướng dẫn viết ứng dụng đọc QR code sử dụng thư viện Zxing Google (scan or reader QR code)0

👤Thảo meo 🕔13:53:59, 16/04/2016

Hôm mình, mình xin hướng dẫn các bạn viết ứng dụng đọc mã QR co...

Đọc tiếp