NEWS

LIÊN HỆ

Nhằm mục tiêu có thêm kinh phí duy trì và phát triển, cũng như giúp các doanh nghiệp có thể quảng bá thương hiệu, dịch vụ/sản phẩm đến đúng đối tượng người dùng, blog cung cấp các hình thức hợp tác:

1. Nhận viết phần mềm ứng dụng, website.

2. Đăng bài viết quảng cáo lên blog (trả phí).

3. Đăng bài viết chia sẻ kiến thức hữu ích phi thương mại (miễn phí).

4. Quảng cáo banner, vị trí tùy chọn.

Liên hệ với chúng tôi về lập trình ứng dụng