NEWS

[JAVASCRIPT] Chia sẽ code SLUG tạo đường dẫn thân thiện cho SEO

[JAVASCRIPT] Chia sẽ code SLUG tạo đường dẫn thân thiện cho SEO
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 8314 10:32:30, 11/11/2019THIẾT KẾ WEB

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn viết hàm SLUG để tạo đường dẫn SEO thân thiện cho website bằng javascript.

[JAVASCRIPT] Chia sẽ code SLUG tạo đường dẫn thân thiện cho SEO

Ví dụ: mình có đường dẫn sau.

https://laptrinhvb.net/bai-viet/chuyen-de-csharp/---Csharp----Huong-dan-su-dung-kieu-gia-tri-Enum-trong-csharp/2292d16313101453.html

Các bạn có thể thấy các từ ở trên Address đề được bỏ chữ tiếng việt thành tiếng việt không dấu.

Dưới đây là hàm Tạo SLUG Vietnamese bằng Javascript:

var slugVietnamese = function(str) {
  str = str.replace(/^\s+|\s+$/g, "");
  str = str.toLowerCase();

  var from = "àáạảãâầấậẩẫăằắặẳẵèéẹẻẽêềếệểễìíịỉĩòóọỏõôồốộổỗơờớợởỡùúụủũưừứựửữỳýỵỷỹđ·/_,:;";
  var to = "aaaaaaaaaaaaaaaaaeeeeeeeeeeeiiiiiooooooooooooooooouuuuuuuuuuuyyyyyd------";
  for (var i=0, l=from.length ; i++) {
   str = str.replace(new RegExp(from.charAt(i), "g"), to.charAt(i));
  }

  str = str.replace(/[^a-z0-9 -]/g, ") 
  .replace(/\s+/g, "-") 
  .replace(/-+/g, "-");

  return str;
};

Khi chạy hàm slugVietnamese:

input: [C#] Hướng dẫn sử dụng kiểu giá trị Enum trong csharp

=> Kết quả: ---Csharp----Huong-dan-su-dung-kieu-gia-tri-Enum-trong-csharp

Thanks for watching!

Tags: slug javascript

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[JAVASCRIPT] Chia sẽ code SLUG tạo đường dẫn thân thiện cho SEO
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 8314 10:32:30, 11/11/2019THIẾT KẾ WEB

Đăng ký kênh Youtube

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

.