NEWS

[C#] Chuyển ứng dụng chạy sang chế độ Admin

[C#] Chuyển ứng dụng chạy sang chế độ Admin
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 4394 08:03:38, 02/11/2018DEVEXPRESS   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách chuyển đổi ứng dụng sang chạy chế độ Run As Administrator trong lập trình C#.

Trên ứng dụng của bạn, nếu bạn muốn chuyển ứng dụng mình sang chế độ Admin khi click vào button thì sẽ mở form mới và chạy chế độ Admin.

Từ phiên bản win 7 trở lên, thường thì ứng dụng của bạn không được phép ghi vào ổ đĩa C: của hệ thống.

Nếu ứng dụng, của bạn muốn ghi file được thì cần phải chạy ở chế độ Run AS Administrator.

Code C# Run App as Administrator

public partial class Form1 : Form
{
  public Form1()
  {
    InitializeComponent();
    string[] args = Environment.GetCommandLineArgs();
    if (args.Length > 1 && args[1] == "-e") Text = "Elevated";
  }

  private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    Process process = new Process
    {
      StartInfo = new ProcessStartInfo
      {
        FileName = Application.ExecutablePath,
        Arguments = "-e",
        Verb = "runas",//-Admin.
      }
    };
    process.Start();
  }
}

HAVE FUN :)

Tags: run as administratorrun app admin c#

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Chuyển ứng dụng chạy sang chế độ Admin
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 4394 08:03:38, 02/11/2018DEVEXPRESS   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.