NEWS

Phần 1 - Hướng dẫn tạo control mới kế thừa từ control khác (INHERIT)

Phần 1 - Hướng dẫn tạo control mới kế thừa từ control khác (INHERIT)
Đăng bởi: Mr. Cùi Bắp - Lượt xem: 23186 00:49:38, 25/02/2016DEVEXPRESS   In bài viết

Bài viết hôm nay xin hướng dẫn các bạn cách để thiết kế control mới kế thừa từ control có sẵn. Vậy tại sau phải thiết kế control mới?

Như các bạn đã biết trong quá trình viết 1 ứng dụng sẽ không tránh khỏi những lúc các bạn phải viết đi viết lại cùng 1 sự kiện hoặc thiết lập thuộc tính giống nhau cho cùng 1 loại control. Mình ví dụ như viết sự kiện khi rê chuột sẽ đổi màu button chẳn hạn nếu như có 10 button ko lẻ chúng ta phải viết đi viết lại 10 lần. Để giải quyết vấn đề này thì chứng từ sẽ tạo Button mới và kế thừa từ lớp button chuẩn ngoài ra sẽ được viết sẵn các sự kiện in đậm khi rê chuột. Như vậy thì khi sử dụng Button mới chúng ta sẽ ko cần phải code đi code lại nữa rồi.

Giờ thì bắt đầu thôi

B1. Tạo project mới và đặt tên

B2. Add 1 component mới và đặt tên (như hình)

B3. Khai báo để biết là kế thừa từ Control nào. Ví dụ như trên thì mình sẽ tạo ButtonX kế thừa từ Button chuẩn của Visual Studio

public partial class ButtonX : System.Windows.Forms.Button //Kế thừa từ button chuẩn của VS
{
}

B4. Code những thuộc tính và sự kiện bạn mong muốn cho control mới. Ví dụ như sau:

//Ghi đè lại thuộc tính GotFocus để in đậm => Xảy ra khi dùng Tab để di chuyển giữa các control
protected override void OnGotFocus(EventArgs e)
{
  if (!DesignMode) //Không phải trạng thái Design Form
    Font = new System.Drawing.Font(Font, System.Drawing.FontStyle.Bold); //In đậm
  base.OnGotFocus(e);
}
//Sự kiện MouseHover cũng tương tự => khi rê chuột vào sẽ in đậm
protected override void OnMouseHover(EventArgs e)
{
  if (!DesignMode)
    Font = new System.Drawing.Font(Font, System.Drawing.FontStyle.Bold); //In đậm
  base.OnMouseHover(e);
}
//Khi lostfocus thì sẽ trả về bình thường
protected override void OnLostFocus(EventArgs e)
{
  if (!DesignMode)
    Font = new System.Drawing.Font(Font, System.Drawing.FontStyle.Regular); //Bình thường
  base.OnLostFocus(e);
}
//Khi sự kiện mouseleave cũng tương tự
protected override void OnMouseLeave(EventArgs e)
{
  if (!DesignMode)
    Font = new System.Drawing.Font(Font, System.Drawing.FontStyle.Regular); 
  base.OnMouseLeave(e);
}

B5. F5 Chạy chương trình để tạo Control mới

B6. Control ButtonX sẽ xuất hiện trong ToolBox và chỉ việc kéo ra để sử dụng

Như vậy đã hoàn thành xong các bước để có thể tạo ra control mới theo ý muốn rồi. Các bạn có thể xem video hướng dẫn chi tiết bên dưới

Hãy LikeShare để ủng hộ các bạn nhé!

 

 

Tags:

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Phần 1 - Hướng dẫn tạo control mới kế thừa từ control khác (INHERIT)
Đăng bởi: Mr. Cùi Bắp - Lượt xem: 23186 00:49:38, 25/02/2016DEVEXPRESS   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.