Tổng hợp một số phím tắt cực cool của Sublime Text 3

Tổng hợp một số phím tắt cực cool của Sublime Text 3
Đăng bởi: TONA Cody - Lượt xem: 5895 21:00:13, 22/09/2017PHẦN MỀM

Sublime Text là một editor cực mạnh và phù hợp với rất nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau chứ không chỉ riêng PHP.

Tuy nhiên để có thể làm việc thực sự hiệu quả trên Sublime Text thì các bạn nên nắm được những phím tắt (hotkey, shortcut) của editor này. Bài viết này mình sẽ cung cấp cho các bạn tổng hợp những phím tắt cần thiết cho việc lập trình trên Sublime Text.

sublime-3-shortcuts-696x538-tong-hop-phim-tat-content-1

I.  CHỈNH SỬA
1 Ctrl + X Cắt dòng
2 Ctrl + Shift + Enter Thêm dòng phía trên con trỏ
3 Ctrl + Enter Thêm dòng phía dưới con trỏ
4 Ctrl + Shift + ↑ Đưa dòng hiện tại lên trên 1 dòng
5 Ctrl + Shift + ↓ Đưa dòng hiện tại xuống dưới 1 dòng
6 Ctrl + L Bôi đen cả dòng và đưa con trỏ xuống dòng tiếp theo
7 Ctrl + D Bôi đen từ đang được trỏ
8 Ctrl + M Đưa trỏ đến dấu đóng ngoặc gần nhất ( ví dụ trong câu lệnh if-else)
9 Ctrl + Shift + M Bôi đen toàn bộ nội dung trong cặp dấu ngoặc
10  Ctrl + KK Xóa hết đến cuối dòng bắt đầu từ vị trí con trỏ
11 Ctrl + K + Backspace Xóa hết đến đầu dòng bắt đầu từ vị trí con trỏ
12 Ctrl + ] Tab dòng hiện tại vào trong 1 tab
13 Ctrl+ [ Lùi dòng hiện tại ra ngoài 1 tab
14 Ctrl + Shift + D Nhân đôi dòng hiện tại hoặc khối lệnh được bôi đen
15 Ctrl + J Nối dòng phía dưới xuống cuối dòng hiện tại của con trỏ
16 Ctrl + / Comment 1 dòng lệnh kiểu //
17 Ctrl + Shift + / Comment 1 khối dòng lệnh kiểu /**/
18 Ctrl + Y Lấy lại những thao tác vừa bị Undo
19 Ctrl + Shift + V Dán và đưa con trỏ xuống cuối dòng
20 Ctrl + Space Bật gợi ý
21 Ctrl + U Undo lặp lại những thao tác trước đó

 

II. Điều hướng/ di chuyển
27 Ctrl + P Mở nhanh file bằng cách gõ tên
28 Ctrl + R Đi đến vị trí kí tự được gõ
29 Ctrl + ; Đi đến vị trí kí tự được gõ ở trong file hiện tại
30 Ctrl + G Đi đến số dòng được gõ

 

III.  Cài đặt chung
31 Ctrl + Shift + P Mở command line
32 Ctrl + KB Đóng mở hiển thị danh sách file (ở bên trái màn hình)
33 Ctrl + Shift + Alt + P Hiện phạm vi trong thanh trạng thái

 

IV. Chia màn hình
34 Alt + Shift + 2 Mở thêm 1 view (Chia đôi màn hình hiện tại)
35 Alt + Shift + 1 Trở về 1 view như mặc định
36 Alt + Shift + 5 Chia thành 4 màn hình view
37 Ctrl + 2 Nhảy đến màn hình số 2]
38 Ctrl + Shift + 2 Chuyển file hiện tại đến màn hình số 2

 

V. Thao tác với văn bản
39 Ctrl + KU Chuyển chữ ở con trỏ/bôi đen thành chữ hoa
40 Ctrl + KL Chuyển chữ ở con trỏ/bôi đen thành chữ thường
41 shift+ctrl+K Xóa dòng
42 Ctrl+BACKSPACE Xóa ký tự đằng trước
43 Ctrl+DEL Xóa ký tự đằng sau

 

VI. Lựa chọn văn bản
44 Alt+ctrl+DOWN Thêm dòng dưới con trỏ
45 Ctrl+Kctrl+D Bỏ qua lựa chọn
46 Shift+LL Chia vùng chọn thành các dòng
47 Alt+F3 Thêm con trỏ ở tất cả các vị trí có 1 từ
48 Alt+ctrl+UP Thêm dòng mới ở trên vị trí con trỏ

 

VII. Code Folding and Marks
 49 Ctrl+Kctrl+G Xóa nhãn
50  Ctrl+KX Di chuyển vị trí nhãn
51  Ctrl+K A Chọn nhãn
52  Ctrl+K+[SPACE] Đặt nhãn
53  Ctrl+KJ Mở tất cả
54  Shift+Ctrl+] Mở code
55  Shift+Ctrl+[ Đóng code

 

VII. Tabs
56 Ctrl + Shift + T Mở tab vừa được đóng cuối cùng
57 Ctrl + PgUp Mở tab theo một vòng từ trái qua phải
58 Ctrl + PgDown Mở tab theo một vòng từ phải qua trái
59 Ctrl + Tab Mở tab tiếp theo
60 Ctrl + [NUMBER] Mở tab số [NUMBER]

 

VIII. Bookmarks
61 Ctrl + F2 Đóng mở bookmark
62  alt+F2 Chọn tất cả bookmarrk
63 F2 Bookmark tiếp theo
64 Shift + F2 Bookmark phía trước
65 Ctrl + Shift + F2 Xóa bookmark

 

HAPPY CODING !!!

Nguồn: Techtalk.vn

Tags:

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Tổng hợp một số phím tắt cực cool của Sublime Text 3
Đăng bởi: TONA Cody - Lượt xem: 5895 21:00:13, 22/09/2017PHẦN MỀM