NEWS

[Javascript] Hướng dẫn sử dụng WURFL.js để kiểm tra tên thiết bị di động đăng nhập website

[Javascript] Hướng dẫn sử dụng WURFL.js để kiểm tra tên thiết bị di động đăng nhập website
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 5090 09:14:05, 27/07/2017THIẾT KẾ WEB

Trong lập trình ứng dụng backend, nhiều lúc các bạn muốn quản lý log các user đăng nhập vào website của mình, nếu các user đăng nhập bằng thiết bị di động mà các bạn muốn lưu log lại tên thiết bị của họ.

Mình ví dụ: Mình sử dụng điện thoại Samsung J7 để đăng nhập website, thì chúng ta làm sao để lấy được thông tin di động của thiết bị.

Hôm nay, mình sẽ giới thiệu cho các bạn thư viện WURFL.js, dùng để lấy tên thông tin thiết bị di động, kiểm tra 1 request login website có phải là mobile hay không.

lấy thông tin tên thiết bị di động php

Source code Javascript:

<title>WURFL Test Page</title>
 
    
 
<script type="text/javascript" src="//wurfl.io/wurfl.js"></script>
<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.0/jquery.min.js"></script>
 
   <h1 style="font-size:300%; text-align: center">Let's try WURFL out:</h1>
    
   <div id="wurfl">
    
   <h1 class="is-mobile">Are you using a mobile device: <span style="color: blue ">false</span>.</h1>
   <h1 class="form-factor">Your device is a <span style="color:red">Desktop</span>.</h1>
   <h1 class="device-name">You're using a <span style="color: green">Google Chrome</span>.</h1>
  
    </div>
 
 
<style>
   #wurfl{
      text-align:center; 
      background-color: lightblue; 
      border:2px solid black
   }
</style>
 
<script>
if(!WURFL.is_mobile){
   $('#wurfl .is-mobile span').html("false");
}
else{
   $('#wurfl .is-mobile span').html("true");
}
$('#wurfl .form-factor span').html( WURFL.form_factor);
$('#wurfl .device-name span').html( WURFL.complete_device_name);
</script>

kết quả: 

detect name device javascript

Chúc các bạn thành công!

Tags: jquery

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[Javascript] Hướng dẫn sử dụng WURFL.js để kiểm tra tên thiết bị di động đăng nhập website
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 5090 09:14:05, 27/07/2017THIẾT KẾ WEB

Đăng ký kênh Youtube

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

.