[XAMPP] Hướng dẫn tạo chữ ký số Certificate https cho Xampp server

[XAMPP] Hướng dẫn tạo chữ ký số Certificate https cho Xampp server
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 8032 15:14:46, 18/07/2017THIẾT KẾ WEB

Bài viết hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo và cài đặt chữ ký số certificate trong Xampp server PHP.

Nhiều lúc, bạn muốn website của mình test ở local, chạy https. Những ứng dụng yêu cầu https như: WebRtc, ... Nếu các bạn muốn trình duyệt cho phép mở carema hay âm thanh thì ví dụ: chorme yêu cầu trang web của bạn phải chạy trên https để chứng thực.

Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo certificate trong Xampp và cài đặt chúng vào windows.

certificate https xampp server

Bước 1: gõ lệnh Start > Run> gõ cmd

chuyển tới thư mục trên windows cd C://xampp/apache

sau đó gõ tiếp lệnh ở con trỏ DOS: c:\xampp\apache\>makecert

Bước 2: nhập tuần tự để nạp các thông số, mật khẩu khởi tạo và lưu chữ ký số SSL.

Sau khi nhập và gõ enter các thông số, hệ thống apache sẽ khởi tạo 2 file chữ ký số là: server.crl. và server.crt

Bước 3: Kiểm tra các thông số sau đã được điền đúng trong apache config chưa:

mở file xampp/apache/conf/httpd.conf:

Loadmodule rewrite_module modules/mod_rewrite.so

và mở file xampp/apache/extra/httpd_xampp.conf

#xampp setting

Bước 4: mở Start> Run > gõ lệnh : certmgr.msc

Chọn mục Trusted Root Certification Authorities: mở tiếp mục Certificates và bấm phải chuột chọn Import:

hãy import chữ ký số crt đã được tạo ra ở bước 2: file crt nằm trong thư mục: c:\xampp\apache\extra\ssl.crt\server.crt.

HAVE FUN :)

Tags:

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[XAMPP] Hướng dẫn tạo chữ ký số Certificate https cho Xampp server
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 8032 15:14:46, 18/07/2017THIẾT KẾ WEB

Đăng ký kênh Youtube

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

.