NEWS

Hướng dẫn sử dụng thư viện HighCharts để vẽ biểu đồ.

Hướng dẫn sử dụng thư viện HighCharts để vẽ biểu đồ.
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 10682 19:23:40, 21/04/2016THIẾT KẾ WEB

Hôm nay, mình xin giới thiệu các bạn thư viện Highcharts để vẽ biểu đồ số liệu. Hiện tại thư viện highcharts js hỗ trợ rất nhiều biểu đồ phổ biến: Biểu đồ hình tròn, hình cột, Pareto, bar...

Biểu đồ sử dụng thư viện vẽ có giao diện như hình bên dưới:

Vẽ biểu đồ trên web php, aspx, javascript

Source code: 

<script src="https://code.highcharts.com/highcharts.js"></script>
<script src="https://code.highcharts.com/modules/exporting.js"></script>
 
<div id="container" style="min-width: 310px; height: 400px; margin: 0 auto"></div>
$(function () {
  $('#container').highcharts({
    title: {
      text: 'Monthly Average Temperature',
      x: -20 //center
    },
    subtitle: {
      text: 'Source: WorldClimate.com',
      x: -20
    },
    xAxis: {
      categories: ['Jan', 'Feb', 'Mar', 'Apr', 'May', 'Jun',
        'Jul', 'Aug', 'Sep', 'Oct', 'Nov', 'Dec']
    },
    yAxis: {
      title: {
        text: 'Temperature (°C)'
      },
      plotLines: [{
        value: 0,
        width: 1,
        color: '#808080'
      }]
    },
    tooltip: {
      valueSuffix: '°C'
    },
    legend: {
      layout: 'vertical',
      align: 'right',
      verticalAlign: 'middle',
      borderWidth: 0
    },
    series: [{
      name: 'Tokyo',
      data: [7.0, 6.9, 9.5, 14.5, 18.2, 21.5, 25.2, 26.5, 23.3, 18.3, 13.9, 9.6]
    }, {
      name: 'New York',
      data: [-0.2, 0.8, 5.7, 11.3, 17.0, 22.0, 24.8, 24.1, 20.1, 14.1, 8.6, 2.5]
    }, {
      name: 'Berlin',
      data: [-0.9, 0.6, 3.5, 8.4, 13.5, 17.0, 18.6, 17.9, 14.3, 9.0, 3.9, 1.0]
    }, {
      name: 'London',
      data: [3.9, 4.2, 5.7, 8.5, 11.9, 15.2, 17.0, 16.6, 14.2, 10.3, 6.6, 4.8]
    }]
  });
});

- Dưới đây là demo cơ bản, nếu các bạn có thắc mắc gì có thể comment để dưới. 

Cám ơn các bạn đã xem bài viết. Hãy like and share giúp mình nha các bạn.

Các bạn có thể Đăng ký kênh Youtube của mình ở góc phải bên trên màn hình.

Mọi thắc mắc về bài viết các bạn có thể hỏi ở http://hoidap.laptrinhvb.net để được support. heart

Tags: biểu đồchart controlhighcharts

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Hướng dẫn sử dụng thư viện HighCharts để vẽ biểu đồ.
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 10682 19:23:40, 21/04/2016THIẾT KẾ WEB

Đăng ký kênh Youtube

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

.