CHUYÊN ĐỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU

[SQLSERVER] Chia sẽ hàm đọc số thành chữ tiếng việt

[SQLSERVER] Chia sẽ hàm đọc số thành chữ tiếng việt0

👤Thảo meo 🕔07:23:04, 14/06/2017

Hôm nay, mình xin chia sẽ cho các bạn một function đọc số thành chữ tiếng việt trong sqlserver. Khi chạ...

Đọc tiếp
[SQLSERVER] Câu lệnh Sql theo dõi tốc độ truy vấn T-sql trong SERVER

[SQLSERVER] Câu lệnh Sql theo dõi tốc độ truy vấn T-sql trong SERVER0

👤Thảo meo 🕔10:19:28, 08/06/2017

Nếu bạn là một admin quản lý database server của công ty, bỗng nhiên một ngày đẹp trời, dữ liệu truy vấn đ...

Đọc tiếp
[SQLSERVER] Hướng dẫn sử dụng chức năng tìm kiếm Full Text Search SQL SERVER 2016

[SQLSERVER] Hướng dẫn sử dụng chức năng tìm kiếm Full Text Search SQL SERVER 20160

👤Thảo meo 🕔09:04:29, 08/06/2017

Bài viết hôm nay, mình xin hướng dẫn các bạn sử dụng chức năng Full-Text Search trong Sqlserver. Trong b&a...

Đọc tiếp
[SQL] Hướng dẫn tạo mã code (mã phiếu)  tự động  trong SQL SERVER 2016

[SQL] Hướng dẫn tạo mã code (mã phiếu) tự động trong SQL SERVER 20160

👤Thảo meo 🕔10:51:46, 18/04/2017

Bài viết hôm nay, mình xin hướng dẫn các bạn cách tạo mã kiện tự động trong Sqlserver 2016...

Đọc tiếp
[SQLSERVER] Mã hóa dữ liệu một chiều md5 và mã hóa đối xứng hai chiều trong Sqlserver

[SQLSERVER] Mã hóa dữ liệu một chiều md5 và mã hóa đối xứng hai chiều trong Sqlserver0

👤Thảo meo 🕔09:23:14, 05/04/2017

Mã hóa là một phương pháp quan trọng nhằm bảo mật dữ liệu. Nếu các bạn có những dữ liệu nhạy c...

Đọc tiếp
[SQLSERVER] Hướng dẫn di chuyển dữ liệu giữa các table (Insert into ... Select ... from)

[SQLSERVER] Hướng dẫn di chuyển dữ liệu giữa các table (Insert into ... Select ... from)0

👤Thảo meo 🕔12:20:49, 04/04/2017

Bài viết hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách di chuyển các record qua lại giữa các bảng bằng ...

Đọc tiếp
[SQL] Tìm hiểu và sử dụng Json trong Sqlserver 2016

[SQL] Tìm hiểu và sử dụng Json trong Sqlserver 20160

👤Thảo meo 🕔07:49:15, 04/04/2017

Trong Microsoft Sqlserver 2016, microsoft đã tích hợp thêm Json vào trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu này. V&igra...

Đọc tiếp
[SQLSERVER] Hướng dẫn giảm bớt dung lượng file Log Database

[SQLSERVER] Hướng dẫn giảm bớt dung lượng file Log Database0

👤Thảo meo 🕔09:01:38, 18/03/2017

Bài viết hôm nay, mình xin hướng dẫn các bạn cách làm giảm dung lượng file Log trong Database của SQL...

Đọc tiếp
Phân trang trong cơ sở dữ liệu SQL SERVER

Phân trang trong cơ sở dữ liệu SQL SERVER0

👤Thảo meo 🕔10:00:03, 24/02/2017

Phân trang trong cơ sở dữ liệu (Panigation SQLSERVER) là gì? Hô...

Đọc tiếp
Hướng dẫn Backup và nén Database Sqlserver và sau đó upload file lên FTP Server

Hướng dẫn Backup và nén Database Sqlserver và sau đó upload file lên FTP Server0

👤Thảo meo 🕔22:59:41, 13/01/2017

Hôm nay, mình xin tiếp tục hướng dẫn cho các bạn backup và né...

Đọc tiếp