NEWS

[C#] Bắt sự kiện thay đổi clipboard windows

[C#] Bắt sự kiện thay đổi clipboard windows
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 1885 08:28:35, 28/08/2020DEVEXPRESS   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn các bắt sự kiện thay đổi clipboard windows trong lập trình C# winform.

[C#] Trigger event changed clipboard windows

 • Khi các bạn sử dụng tổ hợp phím Ctrl + C để copy một gì đó, thì chúng sẽ được đưa vào clipboard trong windows.
 • Trên windows 10, các bạn có thể bấm phím Windows + V để xem lịch sử clipboard

Ở bài này, mình sẽ sử dụng thư viện SharpClipboard để bắt sự kiện người dùng copy dữ liệu bất kỳ ở ứng dụng nào, thì tool của mình sẽ hiển thị ở đó.

Dưới đây là giao diện demo ứng dụng Clipboard C#:

sharp_clipboard_csharp

Ở giao diện trên clipboard được chia là 3 loại chính: Text, Image và Link...

Ngoài ra thư viện còn support cho mình biết là mình copy vào clipboard từ ứng dụng nào trên Windows.

sharpclipboard-usage-01

Full source code event changed clipboard C#:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Diagnostics;
using System.Drawing;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using WK.Libraries.SharpClipboardNS;

namespace ClipboardChanged
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();    
      chkMonitorClipboard.Checked = sharpClipboard1.MonitorClipboard;
      chkObserveTexts.Checked = sharpClipboard1.ObservableFormats.Texts;
      chkObserveFiles.Checked = sharpClipboard1.ObservableFormats.Files;
      chkObserveImages.Checked = sharpClipboard1.ObservableFormats.Images;
    }


    

    private void sharpClipboard1_MonitorClipboardChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      chkMonitorClipboard.Checked = sharpClipboard1.MonitorClipboard;
    }

    private void checkBox1_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      sharpClipboard1.MonitorClipboard = chkMonitorClipboard.Checked;
    }

    private void chkObserveTexts_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      sharpClipboard1.ObservableFormats.Texts = chkObserveTexts.Checked;
    }

    private void chkObserveImages_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      sharpClipboard1.ObservableFormats.Images = chkObserveImages.Checked;
    }

    private void chkObserveFiles_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      sharpClipboard1.ObservableFormats.Files = chkObserveFiles.Checked;
    }

    private void sharpClipboard1_ClipboardChanged(object sender, SharpClipboard.ClipboardChangedEventArgs e)
    {
      if (e.ContentType == SharpClipboard.ContentTypes.Text)
      {
        txtCopiedTexts.Text = sharpClipboard1.ClipboardText;      
      }
      else if (e.ContentType == SharpClipboard.ContentTypes.Image)
      {
        pbCopiedImage.Image = sharpClipboard1.ClipboardImage;
      }
      else if (e.ContentType == SharpClipboard.ContentTypes.Files)
      {       
        List<string> files = new List<string>();       
        foreach (string file in sharpClipboard1.ClipboardFiles)
        {
          files.Add(Path.GetFileName(file));
        }

        Debug.WriteLine(sharpClipboard1.ClipboardFiles.ToArray());
      
        lstCopiedFiles.Items.Clear();
        lstCopiedFiles.Items.AddRange(files.ToArray());       
      }
      else if (e.ContentType == SharpClipboard.ContentTypes.Other)
      {       
        txtCopiedTexts.Text = sharpClipboard1.ClipboardText?.ToString();
      }

      
      textBox2.Text =
        $"Name: {e.SourceApplication.Name} \n" +
        $"Title: {e.SourceApplication.Title} \n" +
        $"ID: {e.SourceApplication.ID} \n" +
        $"Handle: {e.SourceApplication.Handle} \n" +
        $"Path: {e.SourceApplication.Path}";
    
    }

  }
}

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

Tags: trigger event changed clipboard c#event changed clipboard c#

THÔNG TIN TÁC GIẢ

THẢO LUẬN BÀI VIẾT

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Bắt sự kiện thay đổi clipboard windows
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 1885 08:28:35, 28/08/2020DEVEXPRESS   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

.