CHUYÊN ĐỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU

[SQLSERVER] Mã hóa dữ liệu một chiều md5 và mã hóa đối xứng hai chiều trong Sqlserver

[SQLSERVER] Mã hóa dữ liệu một chiều md5 và mã hóa đối xứng hai chiều trong Sqlserver0

👤Thảo meo 🕔09:23:14, 05/04/2017

Mã hóa là một phương pháp quan trọng nhằm bảo mật dữ liệu. Nếu các bạn có những dữ liệu nhạy c...

Đọc tiếp
[SQLSERVER] Hướng dẫn di chuyển dữ liệu giữa các table (Insert into ... Select ... from)

[SQLSERVER] Hướng dẫn di chuyển dữ liệu giữa các table (Insert into ... Select ... from)0

👤Thảo meo 🕔12:20:49, 04/04/2017

Bài viết hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách di chuyển các record qua lại giữa các bảng bằng ...

Đọc tiếp
[SQL] Tìm hiểu và sử dụng Json trong Sqlserver 2016

[SQL] Tìm hiểu và sử dụng Json trong Sqlserver 20160

👤Thảo meo 🕔07:49:15, 04/04/2017

Trong Microsoft Sqlserver 2016, microsoft đã tích hợp thêm Json vào trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu này. V&igra...

Đọc tiếp
[SQLSERVER] Hướng dẫn giảm bớt dung lượng file Log Database

[SQLSERVER] Hướng dẫn giảm bớt dung lượng file Log Database0

👤Thảo meo 🕔09:01:38, 18/03/2017

Bài viết hôm nay, mình xin hướng dẫn các bạn cách làm giảm dung lượng file Log trong Database của SQL...

Đọc tiếp
Phân trang trong cơ sở dữ liệu SQL SERVER

Phân trang trong cơ sở dữ liệu SQL SERVER0

👤Thảo meo 🕔10:00:03, 24/02/2017

Phân trang trong cơ sở dữ liệu (Panigation SQLSERVER) là gì? Hô...

Đọc tiếp
Hướng dẫn Backup và nén Database Sqlserver và sau đó upload file lên FTP Server

Hướng dẫn Backup và nén Database Sqlserver và sau đó upload file lên FTP Server0

👤Thảo meo 🕔22:59:41, 13/01/2017

Hôm nay, mình xin tiếp tục hướng dẫn cho các bạn backup và né...

Đọc tiếp
Linked server SQL 2016 - kết nối 2 database từ 2 server khác nhau cùng làm việc trên một server SQL

Linked server SQL 2016 - kết nối 2 database từ 2 server khác nhau cùng làm việc trên một server SQL0

👤TONA Cody 🕔21:53:48, 08/11/2016

Linked Server là cơ chế cho phép kết nối từ một SQL Server tới một ...

Đọc tiếp
Hướng dẫn sử dụng CASE trong SQL

Hướng dẫn sử dụng CASE trong SQL0

👤TONA Cody 🕔11:20:43, 01/09/2016

Trong SQL Sever, hàm CASE kiểm định giá trị dựa trên danh sách điều kiện...

Đọc tiếp
Hướng dẫn tìm kiếm và xóa dữ liệu trùng lắp Duplicate trong Microsoft Sqlserver 2016

Hướng dẫn tìm kiếm và xóa dữ liệu trùng lắp Duplicate trong Microsoft Sqlserver 20160

👤Thảo meo 🕔19:33:29, 23/08/2016

Bài viết hôm nay, mình xin hướng dẫn các bạn cách tìm kiếm v&...

Đọc tiếp
Hướng dẫn truy vấn chéo Cross Tab Query (PIVOT TABLE)  SQL SERVER

Hướng dẫn truy vấn chéo Cross Tab Query (PIVOT TABLE) SQL SERVER0

👤Thảo meo 🕔08:46:14, 11/08/2016

Hôm nay, mình xin hướng dẫn các bạn cách truy vấn chéo hay còn ...

Đọc tiếp