[JAVASCRIPT] Chia sẽ code SLUG tạo đường dẫn thân thiện cho SEO

[JAVASCRIPT] Chia sẽ code SLUG tạo đường dẫn thân thiện cho SEO
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 5608 10:32:30, 11/11/2019C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn viết hàm SLUG để tạo đường dẫn SEO thân thiện cho website bằng javascript.

[JAVASCRIPT] Chia sẽ code SLUG tạo đường dẫn thân thiện cho SEO

Ví dụ: mình có đường dẫn sau.

https://laptrinhvb.net/bai-viet/chuyen-de-csharp/---Csharp----Huong-dan-su-dung-kieu-gia-tri-Enum-trong-csharp/2292d16313101453.html

Các bạn có thể thấy các từ ở trên Address đề được bỏ chữ tiếng việt thành tiếng việt không dấu.

Dưới đây là hàm Tạo SLUG Vietnamese bằng Javascript:

var slugVietnamese = function(str) {
  str = str.replace(/^\s+|\s+$/g, "");
  str = str.toLowerCase();

  var from = "àáạảãâầấậẩẫăằắặẳẵèéẹẻẽêềếệểễìíịỉĩòóọỏõôồốộổỗơờớợởỡùúụủũưừứựửữỳýỵỷỹđ·/_,:;";
  var to = "aaaaaaaaaaaaaaaaaeeeeeeeeeeeiiiiiooooooooooooooooouuuuuuuuuuuyyyyyd------";
  for (var i=0, l=from.length ; i++) {
   str = str.replace(new RegExp(from.charAt(i), "g"), to.charAt(i));
  }

  str = str.replace(/[^a-z0-9 -]/g, ") 
  .replace(/\s+/g, "-") 
  .replace(/-+/g, "-");

  return str;
};

Khi chạy hàm slugVietnamese:

input: [C#] Hướng dẫn sử dụng kiểu giá trị Enum trong csharp

=> Kết quả: ---Csharp----Huong-dan-su-dung-kieu-gia-tri-Enum-trong-csharp

Thanks for watching!

Tags: slug javascript

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[JAVASCRIPT] Chia sẽ code SLUG tạo đường dẫn thân thiện cho SEO
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 5608 10:32:30, 11/11/2019C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.