NEWS

[PHP] Chia sẽ hàm định dạng ngày tháng giống facebook

[PHP] Chia sẽ hàm định dạng ngày tháng giống facebook
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 4680 08:10:06, 02/10/2017C#   In bài viết

Bài viết hôm nay, mình sẽ chia sẽ cho các bạn hàm định dạng ngày tháng giống facebook (Facebook style time ago).

[PHP] Function Format datetime like facebook style time ago

Các bạn có thể theo dõi hình ảnh định dạng ngày tháng của facebook như hình bên dưới:

dinh dang facebook ngay gio

Source code PHP:

<?php 
 date_default_timezone_set('America/New_York'); 
 echo facebook_time_ago('2016-03-11 04:58:00'); 
 function facebook_time_ago($timestamp) 
 { 
   $time_ago = strtotime($timestamp); 
   $current_time = time(); 
   $time_difference = $current_time - $time_ago; 
   $seconds = $time_difference; 
   $minutes   = round($seconds / 60 );      // value 60 is seconds 
   $hours      = round($seconds / 3600);      //value 3600 is 60 minutes * 60 sec 
   $days     = round($seconds / 86400);     //86400 = 24 * 60 * 60; 
   $weeks     = round($seconds / 604800);     // 7*24*60*60; 
   $months     = round($seconds / 2629440);   //((365+365+365+365+366)/5/12)*24*60*60 
   $years     = round($seconds / 31553280);   //(365+365+365+365+366)/5 * 24 * 60 * 60 
   if($seconds <= 60) 
   { 
   return "Just Now"; 
  } 
   else if($minutes <=60) 
   { 
   if($minutes==1) 
      { 
    return "one minute ago"; 
   } 
   else 
      { 
    return "$minutes minutes ago"; 
   } 
  } 
   else if($hours <=24) 
   { 
   if($hours==1) 
      { 
    return "an hour ago"; 
   } 
      else 
      { 
    return "$hours hrs ago"; 
   } 
  } 
   else if($days <= 7) 
   { 
   if($days==1) 
      { 
    return "yesterday"; 
   } 
      else 
      { 
    return "$days days ago"; 
   } 
  } 
   else if($weeks <= 4.3) //4.3 == 52/12 
   { 
   if($weeks==1) 
      { 
    return "a week ago"; 
   } 
      else 
      { 
    return "$weeks weeks ago"; 
   } 
  } 
    else if($months <=12) 
   { 
   if($months==1) 
      { 
    return "a month ago"; 
   } 
      else 
      { 
    return "$months months ago"; 
   } 
  } 
   else 
   { 
   if($years==1) 
      { 
    return "one year ago"; 
   } 
      else 
      { 
    return "$years years ago"; 
   } 
  } 
 } 
 ?>


HAVE FUN :)

Tags: facebookhttp requestphp

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[PHP] Chia sẽ hàm định dạng ngày tháng giống facebook
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 4680 08:10:06, 02/10/2017C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.