NEWS

[MySQL - MariaDB] Khai báo biến

[MySQL - MariaDB] Khai báo biến
Đăng bởi: TONA Cody - Lượt xem: 4645 09:24:15, 27/08/2020C#   In bài viết

Khai báo biến trong MySQL, cụ thể là MariaDB có một chút khác biệt so với SQL Server. Ở bài này, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn biết các cách có thể khai báo biến trong MariaDB nhé !

DECLARE VARIABLES IN MARIADB MYSQL

Có 2 cách để khai bao bien trong MariaDB, đó là khởi tạo biến có kiểu dữ liệu tường minh.

Cách 1: Sử dụng từ khóa DECLARE tương tự trong SQL Server:

DECLARE variable_name VARCHAR(50) DEFAULT 'admin';

Trên đây là cú pháp hoàn chỉnh của một câu lệnh khai báo bien trong MariaDB. Thực tế bạn có thể không cần DEFAULT giá trị cho biến, do đó phần này có thể được viết lại như sau:

DECLARE variable_name VARCHAR(50);

Note: Kết thúc mỗi câu lệnh trong MySQL - MariaDB luôn là dấu . Thiếu là ăn hành đấy ! :))

Usage: 

DECLARE admin_name VARCHAR(50) DEFAULT 'TONA';

SET admin_name ='NOT TONA';

SELECT admin_name ;

Cách 2: Khai báo trực tiếp ngay trong câu truy vấn SQL. 

#----------------Ex1---------------------------------------
SELECT COUNT(*) INTO @numCount FROM tbl_account;     #truyền giá trị của câu truy vấn vào một biến;

SELECT @numCount;     #In ra hoặc trả về biến đó

#----------------Ex2----------------------------------------
SELECT username INTO @userName FROM tbl_account LIMIT 1; 

SELECT @userName ; 

Với cách 2, chúng ta không cần phải DECLARE hay set DEFAULT cho biến. Tuy nhiên, hãy chắc chắn là dữ liệu của bạn trả về trong câu truy vấn SQL. Khi sử dụng để hứng data từ một câu SELECT, đôi khi chúng ta lại trả về 2 dòng và gán vào một biến thì... BÙM .. Mình đùa đấy :)) ! Nó sẽ dính bugs thôi. 

Vậy là chúng ta đã biết được khai báo biến trong MariaDB. Hy vọng sẽ hữu ích cho những ai đang tìm hiểu MySQLMariaDB nhé !

HAPPY CODING <3<3<3

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[MySQL - MariaDB] Khai báo biến
Đăng bởi: TONA Cody - Lượt xem: 4645 09:24:15, 27/08/2020C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.