NEWS

Giáo trình SQL Server 2005 cơ bản và nâng cao - Phạm Hữu Khang (2 cuốn)

Giáo trình SQL Server 2005 cơ bản và nâng cao - Phạm Hữu Khang (2 cuốn)
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 11615 12:54:07, 03/09/2016C#   In bài viết

Hôm nay, mình xin share cho các bạn giáo trình Sqlserver 2005 của tác giả Phạm Hữu Khang.

Giáo trình bao gồm 2 cuốn

Cuốn 1: Lập trình T-Sql

Cuốn "SQL Server 2005 - Lập Trình T-SQL" này cung cấp cho bạn những kiến thức cơ bản liên quan đến việc xây dựng cơ sở dữ liệu thực tế và sử dụng phát biểu SQL dạng DDL để định nghĩa đối tượng cơ sở dữ liệu, DML dùng để thao tác dữ liệu với chức năng cơ bản là thêm, xóa, cập nhật và trình bày.

cuốn 1 lập trình sqlserver

Đặc biệt giáo trình nhấn mạnh những tiện ích, dịch vụ mới, phát biểu SQL, mệnh đề và từ khóa đặc biệt, kiểu dữ liệu tiện dụng mà phiên bản SQL Server 2000 chưa có như: Kiểu dữ liệu Xml, char(max), varchar(max), đa dạng hóa mệnh đề TOP, OUTPUT, WRITE, WITH, ORDER và OVER, biểu thức bảng.

Cuốn sách này gồm 7 chương và 1 phần ứng dụng sau:

 • Chương 1: Giới thiệu cơ sở dữ liệu SQL Server 2005.
 • Chương 2: Tìm hiểu cơ sở dữ liệu đính kèm.
 • Chương 3: Làm việc với Management studio.
 • Chương 4: Thành phần chính trong cơ sở dữ liệu.
 • Chương 5: Phát biểu T-SQL dạng định nghĩa dữ liệu.
 • Chương 6: Phát biểu T-SQL cơ bản dạng truy vấn dữ liệu.
 • Chương 7: Phát biểu T-SQL cơ bản dạng xử lý dữ liệu.
 • Ứng dụng: Sử dụng phát biểu SQL trong ứng dụng.

Cuốn 2: Lập trình thủ tục và hàm

cuốn 2 - lập trình sqlserver

Giáo trình này bao gồm 6 chương và ứng dụng nhấn mạnh xuyên suốt từ kiểu dữ liệu, hàm, phát biểu SQL động, phát biểu SQL phức tạp, phát biểu điều khiển, thủ tục nội tại, Trigger... giúp cho bạn sử dụng chúng trong ứng dụng thực tế và nhiều kỹ thuật quan trọng khác cùng với nhiều ví dụ chi tiết, diễn giải rõ ràng.

Nội dung cụ thể của cuốn sách gồm những chương sau:

 • Chương 8: Giới thiệu hàm trong SQL Server 2005
 • Chương 9: Phát biểu truy vấn dữ liệu nâng cao
 • Chương 10: Khai báo biến và phát biểu điều khiển
 • Chương 11: Khám phá thủ tục nội tại
 • Chương 12: Khám phá Trigger
 • Chương 13: Đối tượng Default, Rule, Type
 • Ứng dụng: Sử dụng thủ tục nội tại trong ứng dụng

Cuốn sách SQL Server 2005 - Lập Trình Thủ Tục Và Hàm nằm trong bộ giáo trình SQL Server 2005 bao gồm nhiều cuốn từ lập trình T-SQL, lập trình thủ tục và hàm, lập trình nâng cao, ứng dụng SQL Server 2005 trong hệ thống kế toán và quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server 2005.

LINK DOWNLOAD

 

Tags: sách sql server

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Giáo trình SQL Server 2005 cơ bản và nâng cao - Phạm Hữu Khang (2 cuốn)
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 11615 12:54:07, 03/09/2016C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.