NEWS

Tài liệu học lập trình C#

Tài liệu học lập trình C#
Đăng bởi: Hoàng Tử Nhỏ - Lượt xem: 9197 19:52:40, 14/10/2015C#   In bài viết

Đây là ebook viết về lập trình ngôn ngữ C# rất cơ bản, dành cho các bạn mới tiếp xúc lập trình muốn tìm hiểu. Tài liệu này được biên dịch từ Professional C#, 2nd Edition.

Nội dung Ebook này gồm các nội dung sau:

 • Kiến trúc C# và .NET
 • Căn bản C#
 • Hướng đối tượng C#
 • Những chủ đề tiến bộ trong C#
 • C# và các lớp cơ sở
 • Lập trình trong môi trường .NET
 • Windows Application
 • Assemblies
 • Truy cập cơ sở dữ liệu với C#
 • Viewing .NET Data
 • Thao tác XML
 • File and Registry Operations
 • Làm việc với Active Directory

Download Ebook

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Tài liệu học lập trình C#
Đăng bởi: Hoàng Tử Nhỏ - Lượt xem: 9197 19:52:40, 14/10/2015C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.