So sánh những điểm khác biệt nổi bật về cú pháp của VB.Net và C#

So sánh những điểm khác biệt nổi bật về cú pháp của VB.Net và C#
Đăng bởi: TONA Cody - Lượt xem: 6014 20:56:15, 14/10/2015C#   In bài viết

Như tiêu đề đã nêu, tài liệu này đặc biệt giành cho những ai thắc mắc về sự khác nhau của cú pháp giữa C# và VB.Net. Bao gồm các nội dung như:

+ Chú thích trong chương trình
+ Cấu trúc chương trình
+ Các kiểu dữ liệu
+ Hằng số
+ Kiểu liệt kê
+ Phép toán
+ Biểu thức lựa chọn
+ Các vòng lặp
+ Mảng
+ Hàm, thủ tục
+ Xử lý ngoại lệ
+ Không gian tên (Namespaces)
+ Lớp / giao diện (Classes / Interfaces)
+ Hàm tạo / hàm huỷ (Constructors / Destructors)
+ Đối tượng
+ Cấu trúc (Structs)
+ Thuộc tính (Properties)
+ Delegates / Events
+ Nhập xuất từ bàn phím
+ Nhập xuất I/O

Nội dung tuy vẫn còn hạn chế, tuy nhiên sẽ giúp các bạn phần nào nắm được về cơ bản sự khác nhau của 2 ngôn ngữ này.

Download

Nguồn: Internet

Tags:

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

So sánh những điểm khác biệt nổi bật về cú pháp của VB.Net và C#
Đăng bởi: TONA Cody - Lượt xem: 6014 20:56:15, 14/10/2015C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.