NEWS

[C#] Liệt kê tất cả tên file trong file Zip mà không cần giải nén

[C#] Liệt kê tất cả tên file trong file Zip mà không cần giải nén
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 1535 08:40:55, 16/01/2019DEVEXPRESS   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách liệt kê tất cả các file trong file nén ZIP Archive trong lập trình C#.

Nếu bạn nào đang viết ứng dụng, cho phép upload file Zip lên.

Và bạn muốn là trong file Zip không được chứa các loại tập tin thực thi như: exe, dat...

Thì công việc bạn nghĩ đầu tiên là làm sao để liệt kê được trong file Zip đó, chứa những tập tin gì.

Trong bài viết này mình giới thiệu các bạn sử dụng thư viện windows.base, lớp này có sẵn trong C#.

Các bạn chỉ cần add Reference vào để sử dụng nhé.

Giao diện demo ứng dụng:

zip_file_info_csharp

Ở giao diện bên dưới các bạn thấy mình đã lấy được tất cả các File trong file Zip vào ListBox C#:

Import thư viện:

using System.IO.Packaging;

Đầu tiên các bạn viết cho mình hai hàm sau: GetFileList() và GetFileListFromZipFile()

Hai hàm này sẽ trả về cho các bạn một List<string> chứa tất cả các file đang chứa trong file nén Zip.

Source code C#:

public List<string> GetFileList(ZipPackage zp)
{
  List<string> list = null;

  try
  {
    var zipArchiveProperty = zp.GetType().GetField("_zipArchive",
                  BindingFlags.Static
                  | BindingFlags.NonPublic
                  | BindingFlags.Instance);

    var zipArchive = zipArchiveProperty.GetValue(zp);

    var zipFileInfoDictionaryProperty =
      zipArchive.GetType().GetProperty("ZipFileInfoDictionary",
                      BindingFlags.Static
                      | BindingFlags.NonPublic
                      | BindingFlags.Instance);

    var zipFileInfoDictionary =
      zipFileInfoDictionaryProperty.GetValue(zipArchive, null) as Hashtable;

    var query = from System.Collections.DictionaryEntry de in zipFileInfoDictionary
          select de.Key.ToString();

    list = query.ToList();
  }
  catch (NotSupportedException nse)
  {
    throw;
  }
  return list;
}

private List<string> GetFileListFromZipFile(FileInfo zipFileName)
{
  List<string> list = null;

  try
  {
    var zp = ZipPackage.Open(zipFileName.FullName,
                 FileMode.Open,
                 FileAccess.Read,
                 FileShare.Read) as ZipPackage;
    list = GetFileList(zp);
  }
  catch (NotSupportedException nse)
  {
    throw;
  }
  return list;
}

Viết sự kiện cho nút Read File Zip và hiển thị dữ liệu vào ListBox

private void btn_read_Click(object sender, EventArgs e)
{
  using(OpenFileDialog dialog = new OpenFileDialog())
  {
    if(dialog.ShowDialog() == DialogResult.OK)
    {
      var file_info = new FileInfo(dialog.FileName);
      var list_file = GetFileListFromZipFile(file_info);
      listBox.DataSource = list_file;
    }
  }
}

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

Tags: read zip filezip file c#

THÔNG TIN TÁC GIẢ

THẢO LUẬN BÀI VIẾT

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Liệt kê tất cả tên file trong file Zip mà không cần giải nén
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 1535 08:40:55, 16/01/2019DEVEXPRESS   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

.