NEWS

[EBOOK] Tài liệu lập trình C# Winform - Đại học Hutech Hồ Chí Minh

[EBOOK] Tài liệu lập trình C# Winform - Đại học Hutech Hồ Chí Minh
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 24266 08:15:50, 01/08/2019EBOOK

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình xin chia sẽ đến các bạn tài liệu lập trình C# Winform của trường Đại Học HuTech Thành Phố Hồ Chí Minh.

[EBOOK] Tài liệu lập trình C# Winform tiếng việt

Tài liệu này là những bài tập thực hành về lập trình C# Winform, bao gồm 9 Lab, các bạn có thể download về để thực hành.

 

csharp_ebook

 

Lab 01 - Lập trình hướng đối tượng cơ bản với C#
 
Nội dung thực hành gồm: Sử dụng công cụ lập trình MS VS.Net, viết ứng dụng console: Tạo/mở project, sao chép, biên dịch, sửa lỗi, các cửa sổ, chạy chương trình; minh họa trên các bài tập hướng đối tượng cơ bản.
 
Lab 02 - Lập trình hướng đối tượng nâng cao với C#
 
Bài thực hành này giúp người học nâng cao kỹ năng lập trình hướng đối tượng nâng cao như: Kế thừa; Xây dựng giao diện và thực thi giao diện. Sắp xếp trong lớp ArrayList. Sử dụng File Stream để lưu trữ thông tin của đối tượng.
 
Lab 03 - Lập trình Windows Form với các control cơ bản.
 
Bài thực hành này giúp người học sử dụng VS.Net tạo ứng dụng Windows Forms. Làm quen với các control cơ bản: Label, TextBox, Button, CheckBox, Radio Button, MessageBox, ErrorProvider, và viết code xử lý sự kiện.
 
Lab 04 - Lập trình Windows Form với các control nâng cao.
 
Bài thực hành 4 gồm có các nội dung thực hành: Sử dụng VS.Net tạo ứng dụng Windows Forms với các control nâng cao dạng danh sách như: Combobox, ListBox, DateTimePicker, PictureBox, GroupBox, NumericUpDown,…
 
Lab 05 - Lập trình windows Form với các control nâng cao (Các control trình bày dữ liệu dưới dạng bảng lưới)
 
Nội dung thực hành trong bài này gồm có: Sử dụng VS.Net tạo ứng dụng Windows Forms với các control trình bày dữ liệu dạng lưới: DataGridView, DataTable, Data ListView,…
 
Lab 06 - Lập trình windows Form với giao diện MDI.
 
Mục tiêu của bài thực hành này gồm: Sử dụng Visual Studio .NET 2010/2012/2013 tạo ứng dụng dạng Windows Forms MDI; sử dụng các control MenuStrip, ToolStrip, StatusStri, Timer,...; sử dụng công cụ thiết kế giao diện ribbon Devexpress.
 
Lab 07 - Lập trình windows Form kết nối CSDL cơ bản.
 
Nội dung thực hành gồm: Xây dựng ứng dụng Windows kết nối với CSDL SQL Server, sử dụng Data Source Configuration Wizard, thiết kế form hiển thị dữ liệu từ các bảng trong CSDL, thực thi các câu truy vấn dữ liệu cơ bản. 
 
Lab 08 - Lập trình windows Form kết nối CSDL nâng cao.
 
Nội dung bài thực hành này nhằm hướng dẫn sinh viên xây dựng ứng dụng Windows kết nối với CSDL SQL Server, sử dụng công nghệ ADO.Net lập trình theo mô hình 3 lớp, thiết kế form thực hiện các chức năng: xem, thêm, xóa, sửa, dữ liệu trong CSDL.
 
Lab 09 - Tạo báo cáo thống kê với Data report.
 
Mục tiêu của bài thực hành gồm: Hướng dẫn sinh viên làm quen với việc xây dựng ứng dụng Windows App có kết nối với CSDL SQL Server, sử dụng chức năng Data Source Configuration Wizard để tạo Data Source, thiết kế các báo cáo thống kê với Data Report.
 
ebook_csharp_tiengviet
 
Thanks for watching!
 
Theo nhasachtinhoc blog
 
 
 
Tags: tài liệu lập trình c#tài liệu c#

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[EBOOK] Tài liệu lập trình C# Winform - Đại học Hutech Hồ Chí Minh
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 24266 08:15:50, 01/08/2019EBOOK