NEWS

Giáo Trình Bài giảng Microsoft SQL Server Toàn Tập

Giáo Trình Bài giảng Microsoft SQL Server Toàn Tập
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 12685 12:42:50, 30/07/2019EBOOK

Bài viết hôm nay, mình xin chia sẽ đến các bạn giáo trình Powerpoint học ngôn ngữ Microsoft Sqlserver của tác giả Phạm Mạnh Cường.

Hy vọng giáo trình này sẽ giúp cho các bạn nào mới tìm hiểu về Sqlserver có thể dễ dàng tham khảo.

[EBOOK] GIÁO TRÌNH HỌC SQLSERVER

Giáo trình Bài giảng bao gồm 8 chương sau đây:

Chương 1 - Giới thiệu SQL server 2005. Chương này gồm có những nội dung chsinh sau: Hệ quản trị CSDL quan hệ kiểu Client/Server, hướng dẫn cài đặt SQL Server 2005.
 
Chương 2 - Database (Cơ sở dữ liệu). Chương này gồm có những nội dung chính sau: Các thành phần của một CSDL, loại file lưu trữ database, tạo database, xóa database, tách database khỏi SQL server, gắn database đã tách vào SQL server.
 
Chương 3 - Tables. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Các kiểu dữ liệu, các phép toán, tạo Table trong một CSDL, thay đổi cấu trúc và ràng buộc, xóa Table, đổi tên Table, mô hình quan hệ dữ liệu.
 
Chương 4 - Trang bị cho người học kiến thức về truy vấn dữ liệu. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Một số hàm T-SQL, phát biểu truy vấn dữ liệu, các hàm xếp loại (ranking).
 
Chương 5 - Cung cấp kiến thức về cập nhật dữ liệu trong Microsoft SQL server. Chương này hướng dẫn một số thao tác cơ bản để thêm mẫu tin mới, sửa nội dung mẫu tin và xóa mẫu tin.
 
Chương 6 - giới thiệu về View – Bảng ảo. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Khái niệm, tạo view bằng lệnh create view, tạo view bằng công cụ quản lý management.
 
Chương 7 - trang bị cho người học những hiểu biết cơ bản về Stored procedure. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Khái niệm Stored procedure, tạo stored procedure bằng lệnh create procedure, tạo stored procedure bằng công cụ quản lý management studio.
 
Chương 8 - cung cấp những kiến thức cơ bản về trigger. Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu được khái niệm về trigger, biết cách tạo trigger cho table bằng lệnh create trigger và bằng công cụ quản lý management studio.
 
Theo Nhasachtinhoc blog

 

DOWNLOAD SOURCE

Tags: giáo trình sqlserver tiếng việtsách học sqlserver

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Giáo Trình Bài giảng Microsoft SQL Server Toàn Tập
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 12685 12:42:50, 30/07/2019EBOOK