NEWS

[EBOOK] Tài liệu lập trình Java cơ bản đến nâng cao Tiếng Việt của trường Đại Học FPT

[EBOOK] Tài liệu lập trình Java cơ bản đến nâng cao Tiếng Việt của trường Đại Học FPT
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 8414 10:26:28, 31/07/2019EBOOK

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình xin chia sẽ đến các bạn Tài liệu lập trình Java từ cơ bản đến nâng cao của Trường Đại Học FPT.

[EBOOK] Tài liệu lập trình Java cơ bản đến nâng cao tiếng việt

Trong giáo trình tài liệu này bao gồm 4 phần:

Mỗi phần bao gồm: lý thuyết và bài tập rất chi tiết và rõ ràng, dễ dàng cho các bạn nào muốn tự học và nghiên cứu về ngôn ngữ lập trình Java.

Giáo trình học java tiếng việt
Giáo trình học java tiếng việt
 
Phần 1: Java 1
 
    1. Slide 1 – Làm quen với Java.
    2. Slide 2 – Kiểu, toán tử, lệnh if, switch.
    3. Slide 3 – Mảng và lệnh lặp.
    4. Slide 4 – Lớp và đối tượng.
    5. Slide 5 – ArrayList.
    6. Slide 6 – Chuỗi và biểu thức chính qui.
    7. Slide 7 – Kế thừa.
    8. Slide 8 – Lớp nâng cao.
 
Phần 2: Java 2
 
    1. Slide 1 – Packages và Interfaces.
    2. Slide 2 – Xử lý ngoại lệ.
    3. Slide 3 – Input và Output trong Java.
    4. Slide 4 – Đa luồng.
    5. Slide 5 – Enumeration, Autoboxing, Static Import và Annotations.
    6. Slide 6 – Genegic.
    7. Slide 7 – Applects.
    8. Slide 8 – Giới thiệu về Swing.
 
Phần 3: Java 3
 
    1. Slide 1 – Tổng quan về lập trình giao diện Java.
    2. Slide 2 – Các thành phần GUI cơ bản.
    3. Slide 3 – Layout manager.
    4. Slide 4 – Menu và các thành phần GUI nâng cao.
    5. Slide 5 – Giới thiệu JDBC.
    6. Slide 6 – JDBC cơ bản.
    7. Slide 7 – Kiến trúc MVC.
    8. Slide 8 – Networking.
 
Phần 4: Java 4:
 
    1. Tổng quan về phát triển website với Java EE.
    2. Cơ bản về Servlet.
    3. Cơ bản về JSP phần 1.
    4. Cơ bản về JSP phần 2.
    5. JSP Custom tag.
    6. Giới thiệu Hibernate Framework
    7. Hibernate Mapping.
    8. Hibernate Query Language.
 
Thanks for waching!
 
Theo nhasachtinhoc blog
 
 
 

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[EBOOK] Tài liệu lập trình Java cơ bản đến nâng cao Tiếng Việt của trường Đại Học FPT
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 8414 10:26:28, 31/07/2019EBOOK