[C#] Hướng dẫn sử dụng Api v3 google để đăng bài tự động lên blogger, blogspot

[C#] Hướng dẫn sử dụng Api v3 google để đăng bài tự động lên blogger, blogspot
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 15765 13:53:48, 22/02/2017C#   In bài viết

Ở bài viết hôm trước, mình có viết một tutorial hướng dẫn các bạn cách đăng bài tự động lên trang web sử dụng CMS Wordpress, tiếp tục ở bài viết này mình sẽ chỉ cho các bạn sử dụng Api version 3 của google, để tự động post bài viết lên trang web blogger (blogspot) của google một cách dễ dàng.

auto post blogger with c#, vb.net, php

Nếu như các bạn nào thường xuyên sử dụng blogger của google để làm site vệ tinh cho website của mình, thì công việc thường xuyên post bài lên blogger rất là thủ công và mất nhiều thời gian. 

Giả sử, nếu chúng ta làm SEO và sử dụng 20 trang blogger để làm Seo cho website chính của mình, thì công việc đăng bài như vậy, sẽ mất rất nhiều thời gian.

Để sử dụng Api version 3 của google, đầu tiên các bạn tạo một solution.

- Tiếp đến, mình sẽ sử dụng Nuget để cài đặt API v3 của blogger về để sử dụng. Nếu các bạn nào, chưa biết sử dụng Nuget thì có thể tìm hiểu thêm trên mạng nhé. 

- Google API version 3 sử dụng Auth 2.0 để xác thực tài khoản, chính vì vậy, các bạn có thể tạo một ứng dụng trên google, để lấy key API, client id và client secret.

Các bạn có thể tham khảo video bên dưới 

Dưới đây là source code tự động đăng bài lên blogspot.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

using System.Net;
using System.IO;
using Newtonsoft.Json;

namespace Blogger
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      System.Diagnostics.Process.Start("https://accounts.google.com/o/oauth2/auth?scope=https://www.googleapis.com/auth/blogger&redirect_uri=urn:ietf:wg:oauth:2.0:oob&response_type=code&client_id=client-id");
    }

    private string HTTPPost(string url, string postparams)
    {
      string responseString = "";

      // performs the desired http post request for the url and parameters
      HttpWebRequest request = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(url);
      // request.CookieContainer = Cookie; // explicitely use the cookiecontainer to save the session

      string postData = postparams;
      byte[] data = Encoding.UTF8.GetBytes(postData);

      request.Method = "POST";
      request.ContentType = "application/x-www-form-urlencoded";
      request.ContentLength = data.Length;

      using (var stream = request.GetRequestStream())
      {
        stream.Write(data, 0, data.Length);
      }

      var response = (HttpWebResponse)request.GetResponse();

      responseString = new StreamReader(response.GetResponseStream()).ReadToEnd();

      return responseString;

    }

    private void Form1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string Code = "code=" + textBox1.Text + "&";
      string ID = "client_id=client-id&";
      string uri = "redirect_uri=urn:ietf:wg:oauth:2.0:oob&";
      string grant = "grant_type=authorization_code&";
      string secret = "client_secret=secret";

      string Code2 = HTTPPost("https://www.googleapis.com/oauth2/v3/token", Code + ID + uri + grant + secret);

      AccessToken JsonAccToken = (AccessToken)JsonConvert.DeserializeObject(Code2, typeof(AccessToken));
      string StrAccToken = JsonAccToken.access_token;

      JSONPublish(BlogID, "Tự động đăng bài lên Blogger sử dụng Csharp", "Xin chào, anh Thảo Meo - http://laptrinhvb.net.", StrAccToken);
    }

    private void JSONPublish(string sid, string stitle, string scontent, string token)
    {
      var http = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(new Uri("https://www.googleapis.com/blogger/v3/blogs/" + sid + "/posts/"));
      http.Accept = "application/json";
      http.ContentType = "application/json";
      http.Method = "POST";
      http.Headers.Add("Authorization", "Bearer " + token);

      var vm = new { kind = "blogger#post", blog = new { id = sid }, title = stitle, content = scontent };
      var dataString = JsonConvert.SerializeObject(vm);
      string parsedContent = dataString;

      Byte[] bytes = Encoding.UTF8.GetBytes(parsedContent);

      Stream newStream = http.GetRequestStream();
      newStream.Write(bytes, 0, bytes.Length);
      newStream.Close();

      var response = http.GetResponse();

      var stream = response.GetResponseStream();
      var sr = new StreamReader(stream);
      var content = sr.ReadToEnd();
    }

    public class AccessToken
    {
      [JsonProperty(PropertyName = "access_token")]
      public string access_token { get; set; }
    }
  }
}

P/s: lưu ý, post bài ở đoạn code trên các bạn cần phải lấy ID của blog của bạn để paste và đoạn code trên nhé.

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG!

Tags: mua bánbất động sảnphần mềm đăng tingooglechợ tốt

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn sử dụng Api v3 google để đăng bài tự động lên blogger, blogspot
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 15765 13:53:48, 22/02/2017C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.