NEWS

[C#] Hướng dẫn viết ứng dụng đồng hồ bấm giờ (Stop Watch C#)

[C#] Hướng dẫn viết ứng dụng đồng hồ bấm giờ (Stop Watch C#)
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 10409 14:55:17, 11/01/2019C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn viết một ứng dụng đơn giản đồng hồ bấm giờ, hay còn gọi là Stopwatch trong lập trình C#.

Trong bài viết này, mình cần sử dụng 1 timer để chạy.

Và Timer set Interval = 1. Vì mình cần hiển thị đến phần milisecond giây trong Form.

Dưới đây là giao diện demo ứng dụng:

stop_watch_milisecond_csharp

Các bạn có thể sử dụng để viết một ứng dụng bấm giờ.

Trong bài viết có sử dụng font Digital cho clock, vì vậy các bạn có thể download source ở cuối bài rồi cài đặt font chữ vào hệ thống của các bạn nhé.

Source code StopWatch C#:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace howto_stopwatch
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }
    
    private DateTime StartTime;
    private void btnStart_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      tmrClock.Enabled = !tmrClock.Enabled;
      btnStart.Text = tmrClock.Enabled ? "Stop" : "Start";
      StartTime = DateTime.Now;
    }
    
    private void tmrClock_Tick(object sender, EventArgs e)
    {
      TimeSpan elapsed = DateTime.Now - StartTime;
      
      string text = "";
      if (elapsed.Days > 0)
        text += elapsed.Days.ToString() + ".";      
      
      int tenths = elapsed.Milliseconds;
      
      text +=
        elapsed.Hours.ToString("00") + ":" +
        elapsed.Minutes.ToString("00") + ":" +
        elapsed.Seconds.ToString("00");

      lblElapsed.Text = text;
      lbl_milisecond.Text = tenths.ToString("000");
    }
    
  }
}

THANKS FOR WATCHING!

DOWNLOAD SOURCE

Tags: đồng hồ bấm giờstopwatch c#stopwatch milisecond c#

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn viết ứng dụng đồng hồ bấm giờ (Stop Watch C#)
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 10409 14:55:17, 11/01/2019C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.