NEWS

Đổi từ số sang số LA MÃ

Đổi từ số sang số LA MÃ
Đăng bởi: Mr. Cùi Bắp - Lượt xem: 25054 22:04:38, 14/10/2015C#   In bài viết

Hôm nay mình xin chia sẽ với các bạn một đoạn code nhỏ về đổi từ số sang số LA MÃ, code này thường thì sử dụng để đánh dấu cho những báo cáo cần hiển thị theo nhóm.

private void btnConvert_Click(object sender, EventArgs e)
{
  try
  {
    string strRet = string.Empty;
    decimal _Number = txtNumber.Value;
    Boolean _Flag = true;
    string[] ArrLama = { "M", "CM", "D", "CD", "C", "XC", "L", "XL", "X", "IX", "V", "IV", "I" };
    int[] ArrNumber = { 1000, 900, 500, 400, 100, 90, 50, 40, 10, 9, 5, 4, 1 };
    int i = 0;
    while (_Flag)
    {
      while (_Number>= ArrNumber[i])
      {
        _Number -= ArrNumber[i];
        strRet += ArrLama[i];
        if (_Number < 1)
          _Flag = false;
      }
      i++;
    }
    txtLAMA.Text = strRet;
  }
  catch (Exception ex)
  {
    txtLAMA.Text = string.Empty;
  }
}

Chúc code vui vẻ!

Download

 

Tags:

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Đổi từ số sang số LA MÃ
Đăng bởi: Mr. Cùi Bắp - Lượt xem: 25054 22:04:38, 14/10/2015C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.