NEWS

[C#] Giới thiệu thư viên VBSQLHelper Nuget làm việc với Sqlserver

[C#] Giới thiệu thư viên VBSQLHelper Nuget làm việc với Sqlserver
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 2896 12:52:00, 22/07/2021DEVEXPRESS   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẻ giới thiệu đến các bạn thư viện VBSqlHelper dùng để làm việc với cơ sở dữ liệu SQL SERVER trên lập trình C#, VB.NET sử dụng Dapper.

[C# - VB.NET] Thư viện kết nối Sqlserver VBSqlHelper with Dapper

Để cài đặt thư viện từ nuget, các bạn mở nuget console và paste packet dưới đây để cài đặt.

PM> Install-Package VBSQLHelper -Version 1.0.0

Các bạn có thể vào link để xem chi tiết: https://www.nuget.org/packages/VBSQLHelper/  

sqlhelper

Để sử dụng, các bạn cần khai báo thông tin kết nối database từ file program.cs với thông tin như sau:

VBSQLHelper.SQLHelper.SERVER_NAME = ".";
VBSQLHelper.SQLHelper.DATABASE = "CRUD_STUDENT";
VBSQLHelper.SQLHelper.USERNAME_DB = "sa";
VBSQLHelper.SQLHelper.PASSWORD_DB = "minh123";
VBSQLHelper.SQLHelper.ConnectString(); // nhớ hàm này nhé.

Và bây giờ bạn có thể sử dụng, VBSqlHelper cung cấp cho các bạn làm việc với Sqlserver: Query, Procedure, insert entity, dữ liệu trả về có thể là Data Table hoặc Object, hỗ trợ support bất đồng bộ Async.

Các phương thức:

 1. Insert
 2. Update
 3. Delete
 4. ExecProcedureDataAsDataTable
 5. ExecProcedureDataAsyncAsDataTable
 6. ExecQueryDataAsDataTable
 7. ExecQueryDataAsyncAsDataTable
 8. ExecProcedureData
 9. ExecProcedureDataFistOrDefault
 10. ExecProcedureDataAsync
 11. ExecProcedureDataFirstOrDefaultAsync
 12. ExecProcedureNonData
 13. ExecProcedureNonDataAsync
 14. ExecQueryData
 15. ExecQueryDataFistOrDefault
 16. ExecQueryDataAsync
 17. ExecQueryDataFirstOrDefaultAsync
 18. ExecQueryNonData
 19. ExecQueryNonDataAsync
 20. ExecProcedureSacalar
 21. ExecProcedureSacalarAsync
 22. ExecQuerySacalar
 23. ExecQuerySacalarAsync

Thanks for watching!

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Giới thiệu thư viên VBSQLHelper Nuget làm việc với Sqlserver
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 2896 12:52:00, 22/07/2021DEVEXPRESS   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.