NEWS

[C#] Hướng dẫn lưu trữ mật khẩu ở Credential Manage Windows

[C#] Hướng dẫn lưu trữ mật khẩu ở Credential Manage Windows
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 1879 10:07:16, 07/09/2022DEVEXPRESS   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình tiếp tục hướng dẫn các bạn cách lưu trữ mật khẩu ứng dụng vào Credential Manager trên Windows.

[C#] How to Save and Get Password in Credential Manager Windows

Trên Microsoft Windows, có một ứng dụng Credential Manager dùng để lưu trữ thông tin username và password của một ứng dụng hoặc Website.

Để truy cập vào Credential Manager:

Các bạn vào ControlPanel => All Control Panel Items => Credential manger như hình bên dưới:

credentials_manager_control

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lưu trữ mật khẩu ứng dụng vào đây, như hình bên dưới:

store_password_windows

Ở hình trên, các bạn thấy mình đã lưu trữ ứng dụng: laptrinhvbApp 

Để thực hiện, các bạn cần cài đặt thư viện Credentials từ Nuget:

PM> NuGet\Install-Package Credentials -Version 2.0.0.30

Bước 1: Tạo một class PasswordRepository chứa hai phương thức: SavePasswordGetPassword

public class PasswordRepository
{   

  public void SavePassword(string AppName, string password)
  {
    using (var cred = new Credential())
    {
      cred.Password = password;
      cred.Target = AppName;
      cred.Type = CredentialType.Generic;
      cred.PersistanceType = PersistanceType.LocalComputer;
      cred.Save();
    }
  }

  public string GetPassword(string AppName)
  {
    using (var cred = new Credential())
    {
      cred.Target = AppName;
      cred.Load();
      return cred.Password;
    }
  }
}

Bước 2: Sử dụng hàm trên để lưu trữ mật khẩu

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
  var AppName = "laptrinhvbApp";
  new PasswordRepository().SavePassword(AppName, "Laptrinhvb.net");
  var data = new PasswordRepository().GetPassword(AppName);
}

 

Thanks for watching!

 

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn lưu trữ mật khẩu ở Credential Manage Windows
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 1879 10:07:16, 07/09/2022DEVEXPRESS   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.