[C# - VB.NET] Hướng dẫn tạo hiệu ứng Fade Winform khi đóng form

[C# - VB.NET] Hướng dẫn tạo hiệu ứng Fade Winform khi đóng form
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 7435 08:04:05, 20/07/2018DEVEXPRESS   In bài viết

Bài viết hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo hiệu ứng Fade C#, khi đóng form thì form sẽ bắt đầu mờ từ từ mất đi.

Trong winform, có thuộc tính opacity là thuộc tính chỉnh độ trong suốt của winform.

Vậy chúng ta chỉ cần một vòng lặp cho opacity của form giảm dần từ 1 => 0 thì sẽ tạo ra hiệu ứng fade.

1. Đầu tiên chúng ta cần import thư viện

C#

using System.Threading;

VB.NET

Imports System.Threading

2. Viết sự kiện cho button Close tạo hiệu ứng fade khi đóng form

C#

private void btnFade_Click(object sender, EventArgs e)
{
   int loopctr = 0;
 
   for (loopctr = 100; loopctr >= 5; loopctr -= 10)
   {
     this.Opacity = loopctr/95.0;
     this.Refresh();
     Thread.Sleep(100);
   }
 
   this.Close();
}

VB.NET

Private Sub btnFade_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)
         Dim loopctr As Integer = 0
 
         For loopctr = 100 To 5 Step -10
            Me.Opacity = loopctr/95.0
            Me.Refresh()
            Thread.Sleep(100)
         Next loopctr
 
         Me.Close()
End Sub

HAPPY CODING heart

Tags: win32

THÔNG TIN TÁC GIẢ

THẢO LUẬN BÀI VIẾT

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C# - VB.NET] Hướng dẫn tạo hiệu ứng Fade Winform khi đóng form
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 7435 08:04:05, 20/07/2018DEVEXPRESS   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

.