TOPIC win32

[C#] Hướng dẫn sử dụng thư viện Win32 giao tiếp với ứng dụng khác

[C#] Hướng dẫn sử dụng thư viện Win32 giao tiếp với ứng dụng khác0

👤Thảo meo 🕔09:02:28, 17/10/2018

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách giao tiếp điêu khiển ứng dụng khác qua thư vi...

Đọc tiếp
[C#] Hướng dẫn đọc dữ liệu Text từ chương trình Notepad sử dụng Win32

[C#] Hướng dẫn đọc dữ liệu Text từ chương trình Notepad sử dụng Win320

👤Thảo meo 🕔00:58:22, 17/10/2018

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình xin tiếp tục hướng dẫn các bạn cách lấy dữ liệu text từ chương trình Notepad ...

Đọc tiếp
[C#] Hướng dẫn gởi dữ liệu Text từ ứng dụng sang chương trình Notepad

[C#] Hướng dẫn gởi dữ liệu Text từ ứng dụng sang chương trình Notepad0

👤Thảo meo 🕔14:51:24, 18/08/2018

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn c&...

Đọc tiếp
[C#] Hướng dẫn truyền dữ liệu giữa hai ứng dụng

[C#] Hướng dẫn truyền dữ liệu giữa hai ứng dụng0

👤Thảo meo 🕔15:43:24, 15/08/2018

Bài viết hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các cách truyền dữ li...

Đọc tiếp
[C# - VB.NET] Hướng dẫn tạo hiệu ứng Fade Winform khi đóng form

[C# - VB.NET] Hướng dẫn tạo hiệu ứng Fade Winform khi đóng form0

👤Thảo meo 🕔08:04:05, 20/07/2018

Bài viết hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo hiệ...

Đọc tiếp
[C#] Hướng dẫn hiện thị progress bar window khi copy file hoặc folder sử dụng thư viện visualbasic

[C#] Hướng dẫn hiện thị progress bar window khi copy file hoặc folder sử dụng thư viện visualbasic0

👤Thảo meo 🕔08:32:00, 17/07/2018

Bài viết hôm nay, mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn sử dụng thư v...

Đọc tiếp
[C#] Hướng dẫn sử dụng thư viện Win32 để tắt, giảm và tăng âm lượng của window

[C#] Hướng dẫn sử dụng thư viện Win32 để tắt, giảm và tăng âm lượng của window0

👤Thảo meo 🕔08:27:36, 16/07/2018

Xin chào các bạn, bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn s...

Đọc tiếp
[C# - VB.NET] Hướng dẫn sử dụng Bing Translator API dịch các tiếng việt sang tiếng anh

[C# - VB.NET] Hướng dẫn sử dụng Bing Translator API dịch các tiếng việt sang tiếng anh0

👤Thảo meo 🕔08:12:03, 14/07/2018

Xin chào các bạn trẻ, bài viết hôm nay, mình sẽ tiếp tục hướng d...

Đọc tiếp
[C#] Chặn chức năng chụp màn hình ứng dụng (print screen) trong winform

[C#] Chặn chức năng chụp màn hình ứng dụng (print screen) trong winform0

👤Thảo meo 🕔20:50:35, 06/07/2018

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các b...

Đọc tiếp
[DATABASE] Hướng dẫn khắc phục lỗi không đăng nhập được tài khoản SA khi mới cài đặt SQL SERVER

[DATABASE] Hướng dẫn khắc phục lỗi không đăng nhập được tài khoản SA khi mới cài đặt SQL SERVER0

👤Thảo meo 🕔09:57:23, 02/07/2018

Bài viết hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn các fix lỗi không đăng nhập được tài k...

Đọc tiếp
[C#] Hướng dẫn bật màn hình Window Console trong Winform

[C#] Hướng dẫn bật màn hình Window Console trong Winform0

👤Thảo meo 🕔10:41:44, 27/06/2018

Bài viết hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách bật màn h&...

Đọc tiếp
[C#] Hướng dẫn kiểm tra tình trạng dung lượng pin laptop

[C#] Hướng dẫn kiểm tra tình trạng dung lượng pin laptop0

👤Thảo meo 🕔10:36:44, 22/06/2018

Bài viết hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xem tình tr...

Đọc tiếp
[C#] Hướng dẫn lấy thông tin user account windows sử dụng WMI

[C#] Hướng dẫn lấy thông tin user account windows sử dụng WMI0

👤Thảo meo 🕔08:23:40, 03/05/2018

Bài viết hôm nay, mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách lấy ...

Đọc tiếp
[C#] Hướng dẫn lấy icon từ thuộc tính file shell32.dll trong windows

[C#] Hướng dẫn lấy icon từ thuộc tính file shell32.dll trong windows0

👤Thảo meo 🕔11:23:23, 27/03/2018

Bài viết hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lấy các Đọc tiếp

[C#] Tạo tài khoản đăng nhập Windows NT trong lập trình csharp

[C#] Tạo tài khoản đăng nhập Windows NT trong lập trình csharp0

👤Thảo meo 🕔15:42:40, 14/11/2017

Bài viết hôm nay, mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách tạo ...

Đọc tiếp
[C#] Hướng dẫn sử dụng NotifyIcon, thu nhỏ ứng dụng xuống khay hệ thống taskbar lập trình csharp

[C#] Hướng dẫn sử dụng NotifyIcon, thu nhỏ ứng dụng xuống khay hệ thống taskbar lập trình csharp0

👤Thảo meo 🕔13:03:30, 15/04/2017

Bài viết hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng NotifyIcon trong C#. Dùng để thu ...

Đọc tiếp
[C#] Tìm hiểu về Anonymous method trong lập trình C#

[C#] Tìm hiểu về Anonymous method trong lập trình C#0

👤Thảo meo 🕔22:52:33, 02/04/2017

Anonymous method (tạm dịch là phương thức vô danh) là phương thức không có tên được khai báo với từ ...

Đọc tiếp
Hướng dẫn viết ứng dụng ẩn -  hiển thị và xóa nút đóng chương trình khác  (hide and show and remove close button another application)

Hướng dẫn viết ứng dụng ẩn - hiển thị và xóa nút đóng chương trình khác (hide and show and remove close button another application)0

👤Thảo meo 🕔09:53:48, 10/12/2016

Hôm nay, mình xin hướng dẫn các bạn cách ẩn và hiển thị ứng dụ...

Đọc tiếp
Hướng dẫn public sqlserver và website ra Internet.

Hướng dẫn public sqlserver và website ra Internet.0

👤Thảo meo 🕔19:46:09, 23/02/2016

Hôm nay, mình xin hướng dẫn các bạn cấu hình sqlserver và website để public ra ngoài internet, Sql...

Đọc tiếp
Hướng dẫn viết ứng dụng khóa truy cập Regedit và TaskManager

Hướng dẫn viết ứng dụng khóa truy cập Regedit và TaskManager0

👤Thảo meo 🕔23:49:42, 16/02/2016

Hôm trước, mình đã hướng dẫn các bạn khóa taskmanager trên VB....

Đọc tiếp
Hướng dẫn Build ứng dụng 32bit(x86)  thành 64bit(x64)

Hướng dẫn Build ứng dụng 32bit(x86) thành 64bit(x64)0

👤Thảo meo 🕔19:35:06, 10/01/2016

Hướng dẫn build ứng dụng 32bit (x86) thành 64bit (x64) và các bạ...

Đọc tiếp
Hướng dẫn viết chương trình thu âm (Record Voice) bằng C#

Hướng dẫn viết chương trình thu âm (Record Voice) bằng C#0

👤Thảo meo 🕔23:15:40, 05/11/2015

Hôm nay, mình xin  hướng dẫn các bạn sử dụng thư viện winmm.dll để thu âm tiếng nó...

Đọc tiếp
Chương trình nghe nhạc đơn giản với C#

Chương trình nghe nhạc đơn giản với C#0

👤Hoàng Tử Nhỏ 🕔19:35:08, 21/10/2015

Bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng đối tượng axWindowsMediaPlayer1 để tạo ra chương trình nghe nhạc, xem phim khá&n...

Đọc tiếp
Xem thông tin CPU, RAM bằng VB.NET

Xem thông tin CPU, RAM bằng VB.NET0

👤Hoàng Tử Nhỏ 🕔17:52:26, 21/10/2015

Hôm nay mình giới thiệu đến các bạn ứng dụng nhỏ xem thông tin trên máy tính ví dụ như CPU, RAM, hệ điều hà...

Đọc tiếp