[C#] Hướng dẫn tách chuỗi Cookie website thành kiểu Dictionary

[C#] Hướng dẫn tách chuỗi Cookie website thành kiểu Dictionary
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 1869 15:17:26, 02/03/2020C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tách chuỗi string cookie thành một Dictionary trong lập trình C# winform.

[C#] Convert string to dictionary in Cookie

Trong lập trình, nếu bạn hay làm việc với HttpRequest và có truyền theo tham số của cookie, chúng ta phải xem website đó truyển lên cookie gì để mình request website trả về data thành công.

Khi chúng ta submit (post hay get) chúng ta muốn chuyển đổi một dạng string thành cookie để mình add vào header cho gói tin.

Mình có ví dụ sau:

cookie_csharp

Và bây giờ là mình làm cách nào để split cookie string này sang dạng key, value để gởi kèm theo httprequest.

Trong string cookie, mỗi giá trị được cách nhau bằng dấu chấm phẩy (;) và chúng ta sẽ sử dụng dấu này để split.

Khi split dấu chấm phẩy xong chúng ta sẽ có từng giá trị như:

guest_id=1000562571989316105797919842532421581474506579310774652054553526;

Dưới đây là giao diện demo ứng dụng C# Cookie, các bạn nhìn sẽ dễ hình dung:

split_cookie_demo

Source code C#:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Text.RegularExpressions;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace ConvertStringCookieToDictionary
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void btn_convert_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      var cookie = rbInput.Text;
      var listCookie = cookie.Split(';')
       .Select(x => x.Split('='))      
       .ToDictionary(x => x[0].Trim(), x => x.Length > 1 ? x[1].Trim() : "");    

      dataGridView1.DataSource = listCookie.ToArray();
    }
  }
}

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

Tags: split string cookie c#cookie c#

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn tách chuỗi Cookie website thành kiểu Dictionary
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 1869 15:17:26, 02/03/2020C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.