NEWS

[C#] Hướng dẫn viết và sử dụng thư viện DLL Class Library

[C#] Hướng dẫn viết và sử dụng thư viện DLL Class Library
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 17611 08:32:58, 18/05/2021C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẻ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách tạo và sử dụng thư viện DLL Class Library trong lập trình C#, Winform.

[C#] Create and using DLL Class Library

DLL (Dynamic Link Library) nó chứa tất cả những hàm và code mà chúng ta hay sử dụng nhiều lần.

Và chúng ta có thể import thư viện DLL này vào cho nhiều Project dự án khác của mình.

I. Tạo file DLL C#

1. Đầu tiên, chúng ta sẽ tạo một project Class Library.

Mở Visual Studio -> Click chọn File->New Project -> Visual C# -> Class library

pic1

Bước 2: chúng ta sẽ đổi tên class1.cs thành calculate.cs

pic2

Bước 3: Trong class này chúng ta sẽ tạo hai hàm cộng và trừ hai số nguyên

pic3

Bước 4: Chúng ta sẽ build thư viện bằng cách nhấn F5, sau khi chạy xong các bạn vào thư mục Bin/Debug sẽ thấy file calculate.dll

pic4

Vậy đơn giản là chúng ta đã tạo xong một file dll.

II. Cách sử dụng thư viện DLL

Bước 1: Bây giờ, chúng ta sẽ tạo mới một project Winform Application

và chúng ta sẽ thiết kế form như hình bên dưới:

pic5

Bước 2: Chúng ta sẽ import thư viện dll caculate.dll mà chúng ta mới tạo xong vào.

pic6

pic7

pic8

pic9

Và ở Form này chúng ta sẽ viết code cho hai button cộng và trừ:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using Calculation;

namespace MiniCalculator
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }
    calculate cal = new calculate();
    //Addition Button click event
    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      try
      {
        //storing the result in int i
        int i = cal.Add(int.Parse(txtFirstNo.Text), int.Parse(txtSecNo.Text));
        txtResult.Text = i.ToString();
      }
      catch (Exception ex)
      {
        MessageBox.Show(ex.Message);
      }
    }
    //Subtraction button click event
    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      try
      {
        //storing the result in int i
        int i = cal.Sub(int.Parse(txtFirstNo.Text), int.Parse(txtSecNo.Text));
        txtResult.Text = i.ToString();
      }
      catch (Exception ex)
      {
        MessageBox.Show(ex.Message);
      }
    }
  }
}

Thanks for watching!

Theo ittutorialswithexample.com

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn viết và sử dụng thư viện DLL Class Library
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 17611 08:32:58, 18/05/2021C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.