NEWS

[DATABASE] Hướng dẫn sử dụng OPEN JSON trong sqlserver 2016 trở lên

[DATABASE] Hướng dẫn sử dụng OPEN JSON trong sqlserver 2016 trở lên
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 5293 13:09:48, 04/06/2019C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách đọc dữ liệu text json thành bảng Table trong sqlsever 2016 trở lên.

[DATABASE] HOW TO USE OPENJSON IN SQLSERVER

Từ phiên bản Sqlserver 2016, Microsoft sẽ cung cấp cho chúng ta dễ dàng làm việc với các tập tin định dạng json một cách dễ dàng.

Chúng ta có thể chuyển dữ liệu từ bảng table sang json và có thể đọc dữ liệu từ json vào bảng table sqlserver.

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đọc chuỗi dữ liệu json thành bảng Table trong sqlserver.

openjson

Để đọc dữ liệu từ json thành bảng mình sẽ sử dụng hàm OPENJSON trong sqlserver.

Ví dụ: mình có một dữ liệu json với cấu trúc như sau:

[
 {
  "phone": "0329258868",
  "name": " Trần Văn Duy ",
  "muaban_count": 200,
  "batdongsan_count": 0
 },
 {
  "phone": "0333829424",
  "name": " lê quốc anh ",
  "muaban_count": 200,
  "batdongsan_count": 0
 },
 {
  "phone": "0334866166",
  "name": " Nguyễn Đình Trung ",
  "muaban_count": 60,
  "batdongsan_count": 0
 },
 {
  "phone": "0337788870",
  "name": " Phạm Bình Minh ",
  "muaban_count": 60,
  "batdongsan_count": 0
 },
 {
  "phone": "0337805862",
  "name": " hồ hoàng ",
  "muaban_count": 40,
  "batdongsan_count": 0
 },
 {
  "phone": "0347362486",
  "name": " Trúc An ",
  "muaban_count": 200,
  "batdongsan_count": 0
 },
 {
  "phone": "0349921532",
  "name": " Phạm Tiến Hiệp ",
  "muaban_count": 200,
  "batdongsan_count": 0
 },
 {
  "phone": "0353557309",
  "name": " Trần Duy ",
  "muaban_count": 200,
  "batdongsan_count": 0
 },
 {
  "phone": "0353777762",
  "name": " ANH CƯ ",
  "muaban_count": 120,
  "batdongsan_count": 0
 },
 {
  "phone": "0354258482",
  "name": " Mrs Huyền ",
  "muaban_count": 15,
  "batdongsan_count": 0
 },
 {
  "phone": "0355994291",
  "name": " Hoàng Tuyết Chinh ",
  "muaban_count": 160,
  "batdongsan_count": 0
 },
 {
  "phone": "0358754656",
  "name": " Ngô Thị Thanh Duyên ",
  "muaban_count": 200,
  "batdongsan_count": 0
 },
 {
  "phone": "0359349869",
  "name": " Nguyễn đăng Bang ",
  "muaban_count": 80,
  "batdongsan_count": 0
 },
 {
  "phone": "0359927168",
  "name": " phạm hùng ",
  "muaban_count": 200,
  "batdongsan_count": 0
 },
 {
  "phone": "0363696471",
  "name": " Lưu Thanh Vy ",
  "muaban_count": 200,
  "batdongsan_count": 0
 },
 {
  "phone": "0363998897",
  "name": " Cẩm Tiên ",
  "muaban_count": 200,
  "batdongsan_count": 0
 },
 {
  "phone": "0364054895",
  "name": " Lê Thị Đưa ",
  "muaban_count": 200,
  "batdongsan_count": 0
 },
 {
  "phone": "0364484353",
  "name": " Tiến ",
  "muaban_count": 200,
  "batdongsan_count": 0
 },
 {
  "phone": "0366284567",
  "name": " nguyenloanbds.hoangquan@gmail.com ",
  "muaban_count": 200,
  "batdongsan_count": 0
 },
 {
  "phone": "0366360502",
  "name": " A.Trường ",
  "muaban_count": 140,
  "batdongsan_count": 0
 },
 {
  "phone": "0369938046",
  "name": " Vũ Văn Toản ",
  "muaban_count": 180,
  "batdongsan_count": 0
 },
 {
  "phone": "0372339051",
  "name": " Trường ",
  "muaban_count": 80,
  "batdongsan_count": 0
 },
 {
  "phone": "0376657031",
  "name": " NGUYỄN BÁ ĐỨC ",
  "muaban_count": 200,
  "batdongsan_count": 0
 }
]

Trong bảng dữ liệu này sẽ bao gồm 4 column: phone, name, muaban_count và batdongsan_count.

Bây giờ mình sẽ sử dụng hàm OPENJSON đọc như sau:

SELECT phone, name, CAST(muaban_count AS float) AS muaban, CAST(batdongsan_count AS float) AS bds
FROM OPENJSON(N'[{"phone":"0329258868","name":" Trần Văn Duy ","muaban_count":200.0,"batdongsan_count":0.0},{"phone":"0333829424","name":" lê quốc anh ","muaban_count":200.0,"batdongsan_count":0.0},{"phone":"0334866166","name":" Nguyễn Đình Trung ","muaban_count":60.0,"batdongsan_count":0.0},{"phone":"0337788870","name":" Phạm Bình Minh ","muaban_count":60.0,"batdongsan_count":0.0},{"phone":"0337805862","name":" hồ hoàng ","muaban_count":40.0,"batdongsan_count":0.0},{"phone":"0347362486","name":" Trúc An ","muaban_count":200.0,"batdongsan_count":0.0},{"phone":"0349921532","name":" Phạm Tiến Hiệp ","muaban_count":200.0,"batdongsan_count":0.0},{"phone":"0353557309","name":" Trần Duy ","muaban_count":200.0,"batdongsan_count":0.0},{"phone":"0353777762","name":" ANH CƯ ","muaban_count":120.0,"batdongsan_count":0.0},{"phone":"0354258482","name":" Mrs Huyền ","muaban_count":15.0,"batdongsan_count":0.0},{"phone":"0355994291","name":" Hoàng Tuyết Chinh ","muaban_count":160.0,"batdongsan_count":0.0},{"phone":"0358754656","name":" Ngô Thị Thanh Duyên ","muaban_count":200.0,"batdongsan_count":0.0},{"phone":"0359349869","name":" Nguyễn đăng Bang ","muaban_count":80.0,"batdongsan_count":0.0},{"phone":"0359927168","name":" phạm hùng ","muaban_count":200.0,"batdongsan_count":0.0},{"phone":"0363696471","name":" Lưu Thanh Vy ","muaban_count":200.0,"batdongsan_count":0.0},{"phone":"0363998897","name":" Cẩm Tiên ","muaban_count":200.0,"batdongsan_count":0.0},{"phone":"0364054895","name":" Lê Thị Đưa ","muaban_count":200.0,"batdongsan_count":0.0},{"phone":"0364484353","name":" Tiến ","muaban_count":200.0,"batdongsan_count":0.0},{"phone":"0366284567","name":" nguyenloanbds.hoangquan@gmail.com ","muaban_count":200.0,"batdongsan_count":0.0},{"phone":"0366360502","name":" A.Trường ","muaban_count":140.0,"batdongsan_count":0.0},{"phone":"0369938046","name":" Vũ Văn Toản ","muaban_count":180.0,"batdongsan_count":0.0},{"phone":"0372339051","name":" Trường ","muaban_count":80.0,"batdongsan_count":0.0},{"phone":"0376657031","name":" NGUYỄN BÁ ĐỨC ","muaban_count":200.0,"batdongsan_count":0.0}]') 
WITH (phone VARCHAR(20), name NVARCHAR(200), muaban_count VARCHAR(20), batdongsan_count VARCHAR(20))

Kết quả chúng ta có được bảng Table như hình bên dưới:

open_json_sqlserver

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG!

Tags: open json sqlserverread json sqlserver

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[DATABASE] Hướng dẫn sử dụng OPEN JSON trong sqlserver 2016 trở lên
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 5293 13:09:48, 04/06/2019C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.