NEWS

[SQLSERVER] Hướng dẫn sử dụng từ khóa WaitFor Delay để Sleep trong sql

[SQLSERVER] Hướng dẫn sử dụng từ khóa WaitFor Delay để Sleep trong sql
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 7238 07:50:48, 13/09/2018C#   In bài viết

Xin chào các bạn, trong lập trình .NET các bạn thường sử dụng hàm Sleep, vậy trong Sqlserver có hàm Sleep không? và sử dụng như thế nào?

Trong Sqlserver, có cung cấp cho chúng ta từ khóa WaitFor Delay, có thể giúp chúng ta chạy câu lệnh SQL Server sau một khoảng thời gian do chúng ta quy định.

Ví dụ: 

Chúng ta có 2 câu lệnh, và công việc mình mong muốn là sau khi chạy lệnh thứ nhất, thì chờ 10s, rồi sau đó mới tiếp tục chạy câu lệnh thứ 2.

Để thực hiện ví dụ trên chúng ta sẽ sử dụng từ khóa Waitfor Delay.

Cú pháp:

sử dụng waitfor delay sqlserver

Ở ví dụ dưới đây, mình sẽ chạy hai câu lệnh lấy ngày giờ hiện tại qua hàm GETDATE(), và chờ sau 10s thì chạy tiếp.

Và dưới đây là kết quả như chúng ta mong muốn:

sleep trong sqlserver

HAPPY CODING heart

Tags: sleepwaitfor

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[SQLSERVER] Hướng dẫn sử dụng từ khóa WaitFor Delay để Sleep trong sql
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 7238 07:50:48, 13/09/2018C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.