[DATABASE] Hướng dẫn sử dùng hàm COMPRESS và DECOMPRESS trong sqlserver

[DATABASE] Hướng dẫn sử dùng hàm COMPRESS và DECOMPRESS trong sqlserver
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 1862 22:41:26, 07/08/2021C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn sử dụng hai hàm COMPRESS and DECOMPRESS trong sqlserver.

[DATABASE] USING COMPRESS and DECOMPRESS IN SQLSERVER FUNCTION

compress_trong_sql

Hàm COMPRESS và DECOMPRESS được Microsoft tích hợp từ phiên bản sqlserver 2016 trở lên nhé các bạn.

Các hàm COMPRESS và DECOMPRESS đang sử dụng thuật toán GZIP chuẩn.

Hàm COMPRESS nén giá trị và trả về dữ liệu nhị phân. Kiểu trả về của nó là Varbinary (max).

Hàm DECOMPRESS giải nén dữ liệu nhị phân đã nén và trả về dữ liệu nhị phân kiểu Varbinary (max).

Lưu ý: - Chúng ta cần truyền dữ liệu nhị phân kiểu Varbinary (max) (đầu ra đã giải nén) sang kiểu dữ liệu gốc một cách rõ ràng.

1. Sử dụng hàm COMPRESS

SELECT COMPRESS (N'Lập trình VB.NET') AS 'OUTPUT'
=> KẾT QUẢ TRẢ VỀ
0x1F8B0800000000000400F361582B57C0A0C050C250C4F086218F2103C80E637062D063F0637065086100005AD1B8AA20000000

2. Sử dụng hàm DECOMPRESS

Mình sẽ giải nén cụm text mình mới nén ở trên các bạn sử dụng cú pháp sau:

SELECT
DECOMPRESS(0x1F8B0800000000000400F361582B57C0A0C050C250C4F086218F2103C80E637062D063F0637065086100005AD1B8AA20000000) AS 'OUTPUT'

=> kết quả chúng ta được khi chạy hàm trên
0x4C00AD1E7000200074007200EC006E0068002000560042002E004E0045005400

3. Sử dụng hàm CAST để đọc nội dung

Do dữ liệu trả về dạng dữ liệu như mình nói ở trên Varbinary, nếu các bạn muốn đọc mình sẽ dùng lệnh Cast để convert.

SELECT CAST(0x4C00AD1E7000200074007200EC006E0068002000560042002E004E0045005400 as nvarchar(max))

=> kết quả: Lập trình VB.NET

compress_sql

Thanks for watching!

Tags: compress sqldecompress sqlserver

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[DATABASE] Hướng dẫn sử dùng hàm COMPRESS và DECOMPRESS trong sqlserver
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 1862 22:41:26, 07/08/2021C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.