NEWS

[DATABASE] Sử dụng câu lệnh DROP IF EXISTS trong sqlserver 2016 trở lên

[DATABASE] Sử dụng câu lệnh DROP IF EXISTS trong sqlserver 2016 trở lên
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 4160 10:31:08, 10/08/2021C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẻ hướng dẫn các bạn sử dụng câu lệnh DROP IF EXISTS trong sqlserver từ phiên bản Sqlserver 2016 trở lên.

[DATABASE] Sử dụng câu lệnh DROP IF EXISTS trong sqlserver 2016 trở lên

Cú pháp:

Syntax:  DROP OBJECT_TYPE [IF EXISTS] OBJECT_NAME

OBJECT_TYPE can be Table, Procedure, View, Function, Database, Trigger, Assembly, Sequence, Index etc.

drop_if_exists

Cách sử dụng hàm này, giúp bạn kiểm tra các object_type trên đã tồn tại trong cơ sở dữ liệu hay chưa, nếu chưa có thì mình sẽ tạo mới.

 1. Sử dụng trên Store Procedure
  Nếu bạn sử dụng phiên bản sqlsever trước 2016 các bạn sẽ thực hiện như sau:
/********** Previous version of SQL SERVER *******/
IF EXISTS (SELECT 1 FROM sys.procedures
     WHERE Name = 'SP_GET_EMPLOYEE')
BEGIN
  DROP PROCEDURE dbo.SP_GET_EMPLOYEE
END

Phiên bản 2016 trở lên, các bạn chỉ cần viết gọn lại như bên dưới:

/********** SQL SERVER 2016 *******/
DROP PROCEDURE IF EXISTS dbo.SP_GET_EMPLOYEE

2. Sử dụng trên bảng Table

Phiên bản trước sqlserver 2016

/********** Previous version of SQL SERVER *******/

IF EXISTS(SELECT 1 FROM sys.Tables
     WHERE Name = N'Employee' AND Type = N'U')
BEGIN
 DROP TABLE dbo.Employee
END
END

Phiên bản 2016

/********** SQL SERVER 2016 *******/
DROP PROCEDURE IF EXISTS dbo.SP_GET_EMPLOYEE

3. Sử dụng cho database

Trước phiên bản 2016

/********** Previous version of SQL SERVER *******/

IF DB_ID ('SqlManager') IS NOT NULL
BEGIN
  DROP DATABASE SqlManager
END

Phiên bản sqlserver 2016

/********** SQL SERVER 2016 *******/

DROP PROCEDURE IF EXISTS dbo.SP_GET_EMPLOYEE

Thanks for watching!

 

Tags: drop if exists sqldrop if exists

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[DATABASE] Sử dụng câu lệnh DROP IF EXISTS trong sqlserver 2016 trở lên
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 4160 10:31:08, 10/08/2021C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.