NEWS

[SQLSERVER] Hướng dẫn sử dụng vòng lặp While Loop trong sql server

[SQLSERVER] Hướng dẫn sử dụng vòng lặp While Loop trong sql server
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 21778 07:55:28, 18/10/2017C#   In bài viết

Bài viết hôm nay, mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách sử dụng vòng lặp While .... Loop trong Sqlserver.

Cú pháp:

While (dieukien)
 BEGIN
    -- Câu lệnh 1
    -- Câu lệnh 2
  ………….
 END

Biểu thức Begin End giống {} trong 1 function của C# hay PHP.

Biểu đồ của vòng lặp While .... Loop

while loop trong sqlserver

Ví dụ:

DECLARE @Number INT = 1 ;
DECLARE @Total INT = 0 ;
 
WHILE @Number < =  10
BEGIN
  SET @Total = @Total + @Number;
  SET @Number = @Number + 1 ;
END
PRINT @Total;

Kết quả trả về:

vòng lặp trong sqlserver

HAVE FUN :)

Tags:

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[SQLSERVER] Hướng dẫn sử dụng vòng lặp While Loop trong sql server
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 21778 07:55:28, 18/10/2017C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.