NEWS

[SQLSERVER] Hướng dẫn sử dụng mệnh đề điều kiện if else trong sql server

[SQLSERVER] Hướng dẫn sử dụng mệnh đề điều kiện if else trong sql server
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 22578 08:17:34, 17/10/2017C#   In bài viết

Bài viết hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cấu trúc rẻ nhánh if else trong sqlserver.

Cũng giống như các ngôn ngữ lập trình VB.NET, C#, PHP... Thì sqlserver cũng cung cấp cho chúng ta mệnh đề rẻ nhánh If/ else.

Sơ đồ của cấu trúc rẻ nhánh SQL

cấu trúc rẻ nhánh if else trong sqlserver

Cú pháp câu lệnh T-SQL

IF (Test condition or Expression)
BEGIN
  -- If the condition is TRUE then these statements will be executed
  True statements;
END
 
ELSE
BEGIN
   -- If the condition is FALSE then these statements will be executed
   False statements;
END

Dưới đây là ví dụ mẫu:

-- SQL If Else Example
 
--Declaring Number and Total Variables
DECLARE @Marks INT = 72 ;
 
IF @marks > = 50
BEGIN
   PRINT ' Congratulations ';
   PRINT ' You pass the Examination ';
END
ELSE
BEGIN
   PRINT ' You Failed ';
   PRINT ' Better Luck Next Time ';
END

* Nếu điểm môn học >= 50 thì vượt qua kỳ thi, ngược lại thì rớt.

Và dưới đây là kết quả sqlserver trả về

if else trong sqlserver

HAVE FUN :)

Tags:

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[SQLSERVER] Hướng dẫn sử dụng mệnh đề điều kiện if else trong sql server
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 22578 08:17:34, 17/10/2017C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.